sobota, 16 jún 2018 20:41

Reklamné pozície na webe

Ohodnotiť túto položku
(21 hlasov)
Reklamné pozície na Turiec Online Reklamné pozície na Turiec Online Autor: METRO, o. z.

Turiec Online vznikol v roku 2012. Našim poslaním je podporovať regionálny rozvoj, prezentovať aktivity rôznych inštitúcií, spoločností a neziskového sektora v Turci a Žilinskom kraji. Prevádzkovateľom stránky je METRO - digitálna nezisková organizácia z Martina.

 
Ukážka nami pripraveného článku

Už do troch rokov by mala na Hostihore stáť nová martinská nemocnica. Projekt, ktorého hodnota sa vyšplhá do výšky 200 až 250 miliónov eur, spojí poskytovanie zdravotnej starostlivosti s výskumom, vedou a výučbou študentov medicíny, ktorí tak dostanú vzdelanie na úrovni doby.

 

Približne polroka trvajú intenzívne debaty medzi ministerstvom zdravotníctva, Univerzitnou nemocnicou v Martine a Jesseniovou lekárskou fakultou na otázku spolupráce v oblasti výučby a biomedicínskeho výskumu a výstavby úplne novej nemocnice v Martine. Tému vybudovania novej Univerzitnej nemocnice v Martine prišiel v piatok 12. januára do Martina riešiť aj minister zdravotníctva Tomáš Drucker. „Mali sme rokovanie za účasti predstaviteľov Európskej investičnej banky, ktorá by sa mohla podieľať na spolufinancovaní. V krátkom čase pripravíme a predložíme materiál do medzirezortného pripomienkového konania, následne na vládu s cieľom vybudovať úplne novú Univerzitnú nemocnicu v Martine v blízkosti Jesseniovej lekárskej fakulty, ktorá by spĺňala najnovšie požiadavky či už na vzdelávanie, alebo na vysokošpecializované pracoviská,“ uviedol minister zdravotníctva, podľa ktorého je to najlepšou možnosťou pre budúcnosť výučby medikov a poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

 

Ako sa vyjadril Tomáš Drucker, niektoré oddelenia, ako napríklad detské, psychiatrické či onkologické, zostanú v súčasných priestoroch nemocnice a dokonca sú s nimi zamýšľané aj ďalšie investičné zámery. Priestory terajšej nemocnice by mali slúžiť pre oddelenia pre chronických pacientov, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť, preto budú tieto priestory v horizonte nasledujúcich 25 rokoch určite využívané. „Treba povedať, že toto nie je žiadna nová myšlienka, pracuje sa na tomto zámere už asi 4 roky. Muselo sa nájsť veľa investícii a zdrojov. Predpokladaný objem finančných prostriedkov, ktorý by táto nemocnica mohla vyvinúť, je na úrovni okolo 200-250 milión eur kompletne s vybavením. Očakávame, že výstavba tejto nemocnice by mohla byt dokončená na kľuč do 3 rokov vzhľadom na pokročilosti niektorých plánov a projektov,“ vysvetlil minister Drucker.

 

nemocnica
nemocnica
nemocnica
nemocnica

Fotografie z verejnej prezentácie (jún 2017)

 

Svoju radosť z výstavby novej modernej nemocnice vyjadril aj dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK Ján Danko: „Vždy som túžil po tom, aby aj v Martine bolo zdravotnícke pracovisko, ktoré by sa približovalo technologicky špičkovým nemocniciam vo svete. Verím, že s podporou ministerstva zdravotníctva a vlády sa podarí vybudovať nemocnicu, ktorá bude nad slovenské pomery.“

 

Projekt uznal aj primátor Martina Andrej Hrnčiar: „Je to najvýznamnejšia investícia, ktorá sa v našom meste plánuje a to nielen z hľadiska finančného objemu a zdravotnej starostlivosti, ale aj z hľadiska pridanej hodnoty, ktorou je veda a výskum. Vďaka tejto investícii sa z Martina stáva univerzitné mesto vedy a výskumu,“ objasnil A. Hrnčiar.

 

nemocnica
nemocnica
nemocnica

Víťazný návrh štúdie novej nemocnice

 

Riaditeľ Univerzitnej nemocnice v Martine Dušan Krkoška vyzdvihol atraktivitu nového pracoviska: „Veľmi nás teší, že práve v Martine bude stáť nemocnica, v ktorej môžeme ukázať, že je možné manažovať akútnych pacientov na európskej úrovni. Nevyhnutné rekonštrukcie v terajšej nemocnici budú stále pokračovať až do postavenia novej nemocnice.“ Taktiež dodal, že v starej časti nemocnice ostanú oddelenia, z ktorých sa väčšina postupne pozmení na paliatívne lôžka, s možnosťou poskytnutia zdravotnej starostlivosti aj širšiemu regiónu Slovenska.

 

Nemocnica by mala byt všeobecná, teda by sa mala venovať všetkým špecializáciám a odborom

 

Zariadenie bude určené pre všetkých pacientov, či už domácim alebo zahraničným, ktorí si budú vyžadovať špičkovú starostlivosť. Nemocnica bude určená pre akútne a urgentné prípady a pravdepodobný počet lôžok sa pohybuje od  400 do 500. Hlavný benefit vidí J. Danko v tom, že sa vybuduje jeden komplexný univerzitný celok tak, ako to vo svete v rámci medicínskeho vzdelávania je. Súčasní lekári pôsobiaci v terajšej nemocnici by sa mali presunúť do novej nemocnice a podľa slov dekana Danka je mladá generácia v súčasnosti dostatočne technicky a vzdelanostne zdatná na to, aby dokázala bez problémov robiť v takýchto špičkových zariadeniach.

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebook, Instagram, LinkedIn