Matej Bórik

Ako nezávislý kandidát na poslanca v Martine za mestskú časť Stred štartujem kampaň pod názvom „Dobrá mestská politika“. Svojim manifestom vyzývam na profesionalitu, nielen počas predvolebného obdobia. Kampaň má byť výkladnou skriňou práce kandidátov za uplynulé roky.

 

Milí Martinčania a Martinčanky, viac než desať rokov sa v rámci svojej profesie zaoberám komunikačnými a marketingovými stratégiami. Medzi mojich klientov patria renomované spoločnosti, pre ktoré pracujem ako konzultant a externý manažér. Som riaditeľom občianskeho združenia METRO, v ktorom okrem realizácie verejnoprospešných projektov pomáhame neziskovým organizáciám a v portfóliu máme napríklad projekty ako dobré správy Turiec Online, knižné búdky Ďakujem, sused alebo moderný kancelársky priestor v centre mesta – Coworking METRO.

 

Zlepšenie prostredia, v ktorom žijeme

 

Všetky aktivity, na ktorých pracujem, majú spoločného menovateľa – podporu komunitného rozvoja a vzťah k prostrediu, v ktorom žijem. Preto som sa rozhodol založiť iniciatívu Dobrá mestská politika, ktorá je otvorená pre všetkých Martinčanov a Martinčanky, ktorým záleží na rozvoji mesta.

 

Názov iniciatívy má zároveň pripomínať spôsob komunikácie kandidátov a práce súčasných politikov, pretože dobrá mestská politika má byť základom pre vecnú diskusiu s obyvateľmi, aktivity v teréne, konzultácie s odborníkmi, zavádzanie príkladov dobrej praxe do života a rozumné hospodárenie s mestským rozpočtom.

 

 

Som presvedčený, že nie je podstatné, čo chcú kandidáti sľubovať alebo skúšať; obyvatelia mesta predsa nie sú subjekty na testovanie. Pre mňa, ako kandidáta, aj ako občana, sú podstatné uskutočniteľné riešenia. V rámci kampane preto predstavím ucelený a reálny volebný program, s ktorým sa budem uchádzať o hlasy ako nezávislý kandidát na poslanca za mestskú časť Stred.

 

Zvýšenie atraktivity mesta Martin

 

Mesto Martin má v poslednej dekáde neustály pokles obyvateľov s trvalým pobytom. V rámci Dobrej mestskej politiky používam slogan 50 000 + pretože na základe štatistických údajov máme posledné štyri roky na vytvorenie takých podmienok pre obyvateľov, aby ich motivovali ponechať si trvalý pobyt v Martine alebo sa do mesta prisťahovať z iných lokalít.

 

Podporujem investičné projekty, ktoré vedú k zvýšeniu atraktivity mesta a nárastu obyvateľov s trvalým pobytom v Martine. Som fanúšikom prírody Malej a Veľkej Fatry a uvedomujem si potenciál rozvoja cestovného ruchu, súčasťou môjho programu sú preto aj opatrenia pre zvýšenie návštevnosti mesta aj regiónu.

 

Medzi moje cestovateľské destinácie patria aj inšpirujúce miesta v zahraničí, napríklad v Normandii či Škandinávii a európske mestá, z ktorých čerpám nápady a príklady dobrej praxe pre naše okolie, ktoré budú súčasťou programu pre životné prostrediekomunitný rozvoj.

 

Podporte Dobrú mestskú politiku

 

Nepatrím medzi kandidátov, ktorí sľubujú, čo všetko dokážu po voľbách. Ja pracujem teraz. Aktivity realizujem a návrhy na riešenia predkladám priebežne a mnohé z nich sa už aplikovali do bežného života. Milí obyvatelia mesta Martin, moje aktivity a prácu môžete sledovať na sociálnych sieťach Facebook alebo Instagram. Podrobné informácie o programe predstavím aj na webovej stránke www.matejborik.sk.

 

Každú podporu si vážim a v prípade, ak sa mi rozhodnete v kampani pomôcť, môžete ako fyzická osoba finančne prispieť elektronickým prevodom na môj transparentný účet vedený v Slovenskej sporiteľni: SK2509000000005193570837.

 

Objednávateľ: Matej Bórik, M. Dulu 46, Martin
Dodávateľ: METRO, M. Dulu 46, IČO: 42346118, Martin