Dr. Milan Horňák

Pracujem ako archeológ a skúmam minulosť nielen Turčianskej kotliny.

Skryté v čase, skryté v lese: Hradiská v tieni Martinských holí

Hradisko

V lesoch Turčianskej kotliny sú okrem prírodných krás skryté dávne stopy osídlenia našich predkov. Dlhé letné dni sú stvorené, aby ste odhalili tieto tajomné miesta. Na krátko vám ich skúsim predstaviť. Dnes: Hradiská v tieni Martinských holí.

 

Základným turistickým výstupom, ktorý by mal absolvovať každý Martinčan, je turistika na Martinské hole. Tí zdatnejší štartujú klasicky zo Strání, tí odvážnejší vystupujú hore na Hole cez ferratu. Myslím si však, že nebudem ďaleko od pravdy ak poviem, že málokto tuší prítomnosť jedného krásneho hradiska, popri ktorom ide turistický chodník. Ak idete ferratou, tak vlastne stále idete po svahoch kopca, na ktorom sa hradisko nachádza. A ako sa vlastne volá tento kopec? Nuž keďže je tam hradisko, tak nie je prekvapením že Hradisko.

 

O samotnej archeologickej lokalite nevieme veľa, nakoľko tam neprebehol archeologický výskum

 

Požiadali sme síce Urbár Martin, do ktorého hradisko vlastníckej kompetencie hradisko patrí, o súhlas s vykonaním výskumu, ale odmietli nás. Dôvod bol naozaj špecifický – povedali nám, že dosť, že plašia zver turisti na ferrate, tak nechcú, aby im ju plašili aj archeológovia. Tak na to sa ťažko hľadal argument. Snáď v budúcnosti tam bude niekto rozumnejší. Ale poďme späť ku histórii. Hradisko má pekne zachovalé opevnenie s výrazným tetivovým valom (obr. 2). Veľké je cca 150 m  x 50 m. Pod hradiskom sa nachádzajú terasy, na ktorých som našiel keramiku púchovskej kultúry z 1. stor. pred n.l. Žiaľ hradisko, ako dosvedčujú výkopy, bolo už vykradnuté modernými detektoristami.

 

 

Obr. 2. Plán Hradiska na Stráňach

 

O trochu viac informácií ako o hradisku nad Stráňami máme o jeho sesterskom hradisku nad Kolóniou Hviezda. To je ten kopec - Hradište, ktorý obchádzate hneď na začiatku asfaltovej cesty na Martinské hole (obr. 3). Na samotné lokalitu vedie značený turistický chodník. Hradište je svojou topografiou takmer identické ako vyššie spomínané Hradisko. Ako asi vyzeralo môžem ilustrovať obrázkom Mgr. Tomáša Polonského, ktorý je publikovaný na stránke www.hradiska.sk (obr. 4).

 

 

Obr. 3. Pohľad na Hradište nad Kolóniou Hviezda.

 

 

Obr. 4. Hypotetická rekonštrukcia ako mohli vyzerať naše hradiská (podľa T. Polonského, www.hradiska.sk)

 

Hradište je známe už desaťročia, takže neuniklo ani nájazdom vykrádačov – detektoristov. Na základe fragmentov, ktoré sa podarilo získať v doplnení  starších nálezov vieme, že počiatky osídlenia siahajú do obdobia mladšej doby bronzovej (13.-12. Stor. pred. n.l.) Potvrdzujú to nálezy veľkých cca 60 cm dlhých bronzových ihlíc (obr. 5), ktoré tu boli zakopané pravdepodobne ako obeť neznámym bohom doby bronzovej.

 

 

Obr. 5. Kresby bronzových ihlíc nájdených na Hradišti (podľa Vangľová-Zajacová 2007).

 

Pravdepodobne v 1. stor, n.l. tu bolo vybudované hradisko, ktorého pozostatky – opevnenie je viditeľné dodnes. Aj keď tabuľa osadená na Hradišti spomína osídlenie v staršom eneolitickom období, a taktiež v mladšom, stredovekom veľkomoravskom období, žiadne nálezy tieto tvrdenia nepotvrdzujú. To však neznižuje hodnotu tohto miesta, z ktorého naozaj dýcha história. Vzhľadom na doteraz známe výsledky archeologického bádania v Turci môžeme predpokladať že obe hradiská zanikli počas turbulentného obdobia 1.polovice 1.stor. n.l. kedy na sever Slovenska prenikajú germánske kmene pod vedením ich vládcu Vannia.

 

PS. Veľa píšem o hradiskách v našom Turci, ale prečo sa tieto hradiská stavali, ako na nich ľudia žili, to si môžete prečítať v mojom odbornejšom článku.

 

Literatúra

 

VANGĽOVÁ, Terézia - ZAJACOVÁ, Barbara. Ďalšie nálezy lužickej kultúry z Martina. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2007, 2009, s. 191-192.

Ohodnoťte blog:
11
Prečo potrebujeme mestské a regionálne múzeum
Skryté v čase, skryté v lese: Hrádok - Atilov hrob

Príbuzné blogy