Dr. Milan Horňák

Pracujem ako archeológ a skúmam minulosť nielen Turčianskej kotliny.

Skryté v čase, skryté v lese: Sučiansky hrad

Hypotetická rekonštrukcia Sučianskeho hradu

V lesoch Turčianskej kotliny sú okrem prírodných krás skryté dávne stopy osídlenia našich predkov. Nádherné letné dni sú stvorené, aby ste odhalili tieto tajomné miesta. Na krátko vám ich skúsim predstaviť. Dnes: Sučiansky hrad.

 

Dejiny sa niekedy vedia pohrať s geografiou. Príkladom toho je menej známy Sučiansky hrad. Už samotný názov evokuje jeho lokalizovanie do katastra obce Sučany. Avšak tam by sme ho  však hľadali márne. Nachádza sa v katastri obce, ktorá svoj názov odvodzuje práve od prítomnosti hradu. Áno, reč je o obci Podhradie, kde na kopci Vrchmúr (Smrekovica 890 m. n. m.) dal postaviť v 2. polovici 13. storočia zvolenský župan Mikuláš, neskôr okolo r. 1310 sa dostal do držby Matúša Čáka.

 

Na základe výmennej dohody r. 1323 prešiel do vlastníctva župana magistra Donča. Neskôr patril kráľovi Žigmundovi, ktorý nariadil jeho čiastočné zbúranie. Hrad prešiel oživením, keď ho roku 1430 dostal Martin z Betlanoviec a Juraj Turzo. Po roku 1464 patril Pongrácovi z Mikuláša a po roku 1454 ho kráľ daroval jeho bratovi. K zániku hradu sa nevieme presvedčivo vyjadriť.

 

Podľa jednej teórie sa predpokladá, že hrad zanikol vojenským ťažením Mateja Korvína r. 1488 proti prívržencom poľského kráľoviča Kazimíra, ktorý sa uchádzal o uhorský trón. Podľa druhej teórie ho ešte začiatkom 16. storočia získali. Ňáriovci. Na základe výsledkov archeologického výskumu však vieme, že hrad bol s najväčšou pravdepodobnosťou rozobraný na stavebný materiál pre výstavbu renesančného révayovského kaštieľa v Turčianskej Štiavničke. 

 

Pohľad na vnútorné opevnenie hradu

 

Vrcholovú kótu Vrchmúru, na ktorom stojí Sučianský hrad, tvorí skalné bralo, ktoré je na západnej a južnej strane ohraničené mohutným valovým opevnením a priekopou. Západne od tohto opevnenia sa nachádza prvá-vstupná priekopa, ktorá areál hradu oddeľuje od hlavného horského hrebeňa, po ktorom v súčasnosti vedie turistický chodník. Východne od skalného brala sa nachádza súvislé torzo muru tvoreného lomovými kameňmi pravdepodobne pozostatok murovaného opevnenia.

 

Pohľad na zistené stredoveké murivá

 

Počas archeologického výskumu, ktorý som robil s kolegami v roku 2015 a 2016 na Sučianskom hrade sme našli pekný súbor keramických fragmentov, predovšetkým hrncovitých a džbánovitých nádob. Zdobené boli rebrovaním, radielkovaním alebo plastickými lištami. Medzi nájdenými fragmentami sa nachádzali aj zvyšky pokrievok. Niektoré boli zdobené zelenou glazúrou.

 

Spôsob výroby a výzdoba nám umožňujú tieto nálezy rámcovo datovať do 14.-15. storočia. Okrem keramických nálezov boli nájdené aj železné predmety. Najčastejšími nálezmi sú klince rôzneho tvaru a funkcie. Medzi doteraz najvýznamnejšie železné nálezy patria nepochybne dve strelky hrotov šípov do kuše a bronzová ozdoba s svetojurajským motívom rytiera zabíjajúceho draka, ktorá slúžila ako honosná ozdoba pošvy dýky. tieto nálezy sú podobne ako keramika datované do 14.-15. storočia.

 

Zo samotného hradu sa zachovalo len veľmi málo. Avšak na základe archeologického výskum z roku 2016 a digitálneho modelu terénu môžeme hypoteticky rekonštruovať ako vyzeral hrad v 15 storočí.

 

Hypotetická rekonštrukcia Sučianskeho hradu

 

Bronzová ozdoba s svetojurajským motívom rytiera zabíjajúceho draka
Ohodnoťte blog:
18
Skryté v čase, skryté v lese: Kláštor pod Znievom ...
Vysvedčenie pre modernú gymnastiku v Turci