Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Výstava: Nová hora

23.11. 2023 – 16.03.2024

Výstava predstavuje výsledok ročného výskumu autorky, v ktorom reaguje na krajinu regiónu Turiec. Ten sa pre ňu stal v posledných rokoch novým domovom a priestorom pre nové tvorivé východiská. Formou prechádzky postupne spoznáva prírodný reliéf krajiny, pričom jednotlivé vrstevnice a línie horizontov prepisuje do drobných skíc a plánov.

Romantizujúce objavovanie nových ciest v krajine sa zároveň prelínajú s vnútorným hľadaním, mapovaním osobných zážitkov a pocitov. Vzniká tak séria malieb a koláží v štýle Bad painting ako záznamov fyzického a mentálneho putovania, geografických súradníc k vnútornej imaginácii o Novej hore.

Nová hora môže byť:

  • kultúrny fenomén reagujúci na termín Nová vlna, vyznačujúci sa naopak spomalenou dynamikou nástupu presahujúcou naše vnímanie - vlnenie ako vrásnenie
  • súbor geologických vrstiev a sedimentov antropocénu
  • imaginácia prepájajúca emocionálne prežívanie s geografiou

Katarína Vido /Škamlová/ (*1993, Lučenec) je absolventkou voľnej grafickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti sa venuje výtvarnej edukácii, pričom k detskej tvorbe pristupuje aj ako autorka vo vzájomnom dialógu (Tvoje deti, 2021). Dôležitým je pre ňu spontánny a hravý prístup s presahmi medzi vizuálnym, literárnym a pohybovým médiom. Vo svojej tvorbe okrem okrem grafiky využíva médium maľby, koláže a ich počítačovej postprodukcie. Je tiež autorkou niekoľkých autorských kníh ( Slepé dievčatko a sedem dní návratu, 2017, Od žltej k modrej, 2018, Hľadanie Godota, 2019).

Vznik diel z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia formou formou štipendia a mesto Martin.


Reklama

Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar