Vitajte v regióne Turiec

Ohodnotiť túto položku
(12 hlasov)

Región Turiec je situovaný v strednej až severozápadnej časti Slovenska. Územie regiónu leží v Turčianskej kotline, ktorá je obklopená hrebeňom Malej a Veľkej Fatry, pohorím Žiar a Kremnickými vrchmi. Rozloha Turca je približne 1129 km2 a tvorí ho 69 miest a obcí. V okrese Turčianske Teplice sa ich nachádza 26 a v okrese Martin 43.

Prvá písomná zmienka o Turci pochádza z roku 1113, kedy sa spomínal ako súčasť Zvolenského domínia. Lokalita Turca bola osídlená už počas mladšej doby kamennej. Od druhej tretiny 3. tisícročia pred Kristom tu žil ľud kanelovanej keramiky, ktorý si svoje obydlia budoval na vyvýšených terasách Veľkej a Malej Fatry. Rozšírené bolo hlavne poľnohospodárstvo, chov dobytka a lov zveri, o čom svedčia aj historické nálezy v jaskyni Mažarná, na Vyhni a v menších jaskyniach v okolí Gaderskej doliny. V mladšej a neskorej dobe bronzovej obýval skoro celý región ľud lužickej kultúry.

 

Región má dobre vyvinutý cestový ruch. Nachádzajú sa tu lyžiarske strediská – Martinské hole, Snowland Valča, Jasenská dolina a iné. Mesto Turčianske Teplice je známe svojimi kúpeľami, okolie Veľkej a Malej Fatry zase turistickými oblasťami. Hlavnými formami cestovného ruchu v tejto oblasti sú prevažne rekreačné činnosti. Patria k nim napríklad činnosti ako rekreačné kúpanie, cykloturistika, rybolov a zimné športy.