Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice

4.0/5 rating 1 vote
Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice

História a poslanie

 

Literárne múzeum SNK (LM SNK) je ústredným koordinačným pracoviskom Slovenskej republiky pre literárnomúzejnú dokumentáciu, výskum, ochranu, podporu a prezentáciu slovenskej národnej kultúry a vzdelanosti od najstarších čias až po súčasnosť s osobitným zreteľom na vývoj literatúry a knižnej kultúry Slovenska a Slovákov, vrátane Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Podľa Zákona NRSR č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách - dokumentuje, prezentuje a popularizuje slovenskú literatúru a jej dejiny.

 

Základné úlohy Literárneho múzea SNK:

 

 • · na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, odborne spracúva a sprístupňuje zbierkový fond k dejinám slovenského písomníctva, knižnej kultúry a knižnej grafiky (zbierky textového, výtvarného, auditívneho, audiovizuálneho a reáliového charakteru).
 • · výsledky výskumov literárnomúzejných fondov zverejňuje v krátkodobých výstavách a stálych expozíciách, v zborníkoch z konferencií a špecializovanými vydaniami.
 • · buduje ústrednú bázu údajov o múzejných predmetoch a dokumentoch so vzťahom k slovenskej literatúre z územia Slovenska i zo zahraničia, vrátane pamätných tabúľ, pamiatkových objektov literárneho charakteru.
 • · podieľa sa na správe NKP Národný cintorín - Expozícia in situ (NC) s galériou pomníkov a dejateľov. Buduje kartotéku nehnuteľných literárnych pamiatok na cintorínoch celého územia Slovenska.
 • · spolupracuje s Medzinárodným výborom ICOM - ICLM pre literárne múzeá a s príbuznými pracoviskami doma i v zahraničí.

 

Literárne múzeum sídli v historickej budove, ktorá bola dostavaná z grajciarových zbierok slovenského ľudu pre potreby Matice slovenskej (založenej 4. augusta 1863 v Martine) ako prvej celonárodnej inštitúcie Slovákov.

 

Stála expozícia dejín slovenskej literatúry

 

Expozícia, ktorá návštevníka prevedie storočiami vývoja slovenskej literatúry, je rozdelená chronologicky do deviatich častí od počiatkov slovanského písomníctva v období Veľkej Moravy až po začiatok 20. storočia a udalosti 1. svetovej vojny.

 

Z prezentovaných exponátov pozornosť pútajú originálne výtvarné diela slovenských umelcov, historický nábytok a rôzne písacie potreby od najstaršieho obdobia. Vzácne staroslovienske texty, kódexy, prvotlače a ďalšie cenné rukopisy predstavujeme formou faksimílií /verné kópie originálov/.
LM vzhľadom na nedostatok priestorov rieši prezentáciu ďalšieho vývoja slovenskej literatúry výstavami jednotlivých jubilujúcich osobností (I. Krasko, J. Kostra, Michal Miloslav Hodža, A. Bernolák a i.).

Otváracie hodiny

 • Utorok: 08.00 - 16.00

  Streda: 08.00 - 16.00

  Štvrtok: 08.00 - 16.00

  Piatok: 08.00 - 16.00

  Sobota: 08.00 - 16.00

Adresa

 • Názov: Martin
 • Ulica: M.R.Štefánika 11
 • PSČ: 036 01
 • Časť: Oblasť

Kontakt

 • Tel.: +421432451610
 • E-Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mapa