Matica slovenská

5.0/5 rating 1 vote
Matica slovenská

História a poslanie

 

Vznik Matice Slovenskej siaha do roku 1861, kedy bola  v prijatom Memorande národa slovenského zakotvená aj požiadavka na založenie slovenského kultúrneho spolku. Prvé valné zhromaždenie Matice slovenskej sa konalo 4. augusta 1863. Za predsedu bol zvolený biskup Štefan Moyses, za podpredsedu Karol Kuzmány. Prvú budovu Matice slovenskej slávnostne otvorili 8. augusta 1865. Za krátke obdobie činnosti rozvinula MS rozsiahlu zberateľskú a vydavateľskú činnosť. Poskytovala štipendiá a pôžičky slovenským vedcom a študentom, nadväzovala domáce i zahraničné kontakty. V roku 1875 uhorská vláda činnosť Matice slovenskej zakázala.

 

Jej činnosť bola po viacerých neúspešných pokusoch obnovená až v roku 1919. Matica nadviazala na predchádzajúcu prácu, navyše začala budovať členskú základňu a zakladať vedecké odbory. Zriadila aj Ústredie slovenských ochotníckych divadiel, knižnicu a archív, začala opäť vydávať časopis Slovenské pohľady, neskôr aj časopis pre deti Slniečko. Na pôde Matice slovenskej vznikol v roku 1941 spolok Slovenská národná knižnica.

 

V roku 1943 založila Matica slovenská v Martine modernú tlačiareň Neografiu. Po roku 1948 bola dovtedajšia matičná vedecká činnosť presunutá do Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Nová budova Matice slovenskej na Hostihore bola otvorená v roku 1975.

 

Poslaním MS je rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo, prebúdzať a umocňovať národné povedomie Slovákov i krajanov žijúcich v zahraničí, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti.

 

Činnosť Matice slovenskej

 

Matica slovenská zastrešuje viaceré vedecké pracoviská - Archív Matice slovenskej, Krajanské múzeum, Slovenský historický ústav, Slovenský literárny ústav, Stredisko národnostných vzťahov a Vedné ústredie. Vydavateľstvo Matice slovenskej zabezpečuje vydávanie neperiodických a periodických publikácií a merkantilu. Matica slovenská prevádzkuje aj požičovňu kostýmov a krojov. Pre návštevníkov ponúka rôzne exkurzie, výstavy a expozície. Okrem Svetového festival slovenskej mládeže pravidelne organizuje Medzinárodný letný tábor.

Otváracie hodiny

 • Pondelok: 08.30 - 14.30

  Utorok: 08.30 - 14.30

  Streda: 08.30 - 14.30

  Štvrtok: 08.30 - 14.30

  Piatok: 08.30 - 14.30

Adresa

 • Názov: Martin
 • Ulica: P. Mudroňa 1
 • PSČ: 036 01
 • Časť: Oblasť

Kontakt

 • Tel.: +421433812811
 • E-Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mapa