Slovenská národná knižnica

5.0/5 rating 1 vote
Slovenská národná knižnica

História a poslanie

 

Slovenská národná knižnica (SNK) je moderná vedecká, kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá slúži všetkým občanom Slovenska a používateľom zo zahraničia. 

 

SNK je depozitnou a konzervačnou knižnicou Slovenskej republiky. Získava, spracúva, ochraňuje a sprístupňuje prednostne slovaciká - materiály, ktoré vytvorili slovenskí autori, dokumenty, ktoré boli vydané alebo vyrobené na území Slovenska, dokumenty, ktoré sú napísané v slovenskom jazyku alebo sa obsahovo akokoľvek týkajú Slovenska. SNK je národným pracoviskom pre oblasť reštaurovania, konzervovania, ochranného kopírovania a digitalizácie knižničných dokumentov.

 

Medzi hlavné úlohy SNK podľa zákona NR SR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach patria:

 

 • · poskytovanie knižnično-informačných služieb (v sídelnej budove SNK, aj v literárnych múzeách) - bližšie informácie nájdete v časti Služby.
 • · zhromažďovanie a sprístupňovanie knižničných, literárno-archívnych a literárno-múzejných zbierok - bližšie informácie nájdete v časti Zbierky a zdroje.
 • · je špecializovaným pracoviskom na digitalizáciu dokumentov písomného kultúrneho dedičstva a uchovávanie a sprístupňovanie ich digitálnych foriem - bližšie informácie nájdete v časti Zbierky digitálnej knižnice.
 • · koordinácia rozvoja Knižničného systému Slovenskej republiky - SNK je vedúcou inštitúciou zabezpečujúcou modernizáciu vlastných knižničných a informačných služieb ako aj služieb partnerských knižníc, pričom priamo spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitúciami.

 

Vďaka historickému vývoju a vzhľadom na historický význam mesta Martin v kultúrnych a politických dejinách Slovenska je sídlom Slovenskej národnej knižnice mesto Martin. Na základe zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach je Slovenská národná knižnica od 12. mája 2000 autonómnou inštitúciou s právnou subjektivitou, ktorá spravuje, ochraňuje a sprístupňuje knižničné jednotky, rukopisy a iné zbierkové a muzeálne predmety.

 

Slovenská národná knižnica je štátna rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo kultúry SR. V sídelnej budove knižnice postavenej v rokoch 1964 - 1975 sa nachádzajú knižničné zbierky a zbierky Literárneho archívu, ako aj odborné aadministratívne organizačné útvary.

 

Súčasťou Slovenskej národnej knižnice sú dve literárne múzeá – Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice so sídlom v Martine a Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch. Slovenská národná knižnica spravuje fond Aponiovskej knižnice, ktorá je sprístupnená v kaštieli v Oponiciach.

 

Vo fonde Slovenskej národnej knižnice je približne 5 miliónov dokumentov, z toho v Literárnom archíve je 1,7 milióna jednotiek a v múzeách sú desiatky tisícok muzeálnych jednotiek.

Otváracie hodiny

 • Pondelok: 08.00 - 14.45

  Utorok: 09.00 - 19.30

  Streda: 09.00 - 19.30

  Štvrtok: 09.00 - 19.30

  Piatok: 09.00 - 19.30

  Sobota: 08.00 - 14.45

Adresa

 • Názov: Martin
 • Ulica: Nám. J.C. Hronského 1
 • PSČ: 03601
 • Časť: Centrum

Kontakt

 • Tel.: +421432451131
 • E-Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mapa