Mestá a obce Turca

Región Turiec je situovaný v strednej až severozápadnej časti Slovenska. Územie regiónu leží v Turčianskej kotline, ktorá je obklopená hrebeňom Malej a Veľkej Fatry, pohorím Žiar a Kremnickými vrchmi. Rozloha Turca je približne 1129 km2 a tvorí ho 69 miest a obcí. V okrese Turčianske Teplice sa ich nachádza 26 a v okrese Martin 43.

Diaková

Diaková

370 obyvateľov

Dolný Kalník

Dolný Kalník

206 obyvateľov

Dražkovce

Dražkovce

960 obyvateľov

Dubové

Dubové

721 obyvateľov

Folkušová

Folkušová

141 obyvateľov

Háj

Háj

456 obyvateľov

Horná Štubňa

Horná Štubňa

1632 obyvateľov

Horný Kalník

Horný Kalník

180 obyvateľov

Ivančiná

Ivančiná

97 obyvateľov

Jasenovo

Jasenovo

150 obyvateľov

Jazernica

Jazernica

341 obyvateľov

Kaľamenová

Kaľamenová

84 obyvateľov