Osobnosti a dejatelia

Baricová, Ľuba

Baricová, Ľuba

operná speváčka (mezzosoprán)

Bazovský, Miloš Alexander

Bazovský, Miloš Alexander

maliar, grafik, národný umelec

Blahušiaková, Magdaléna

Blahušiaková, Magdaléna

operná speváčka (soprán)

Bodenek, Ján

Bodenek, Ján

spisovateľ, redaktor

Galanda, Mikuláš

Galanda, Mikuláš

maliar, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg

Gregorová, Hana

Gregorová, Hana

spisovateľka, prekladateľka, novinárka

Haľamová, Maša

Haľamová, Maša

poetka, spisovateľka pre deti, prekladateľka