Osobnosti a dejatelia

Hodža,Milan

Hodža,Milan

politik, novinár

Jesenský,  Janko

Jesenský, Janko

spisovateľ, právnik, národný umelec

Kafenda, Fridrich

Kafenda, Fridrich

hudobný skladateľ, klavírny virtuóz, dirigent, pedagóg

Kollár, Ján

Kollár, Ján

básnik, filológ , archeológ, slavista