Subjekty začínajúce B

Baricová, Ľuba

Baricová, Ľuba

operná speváčka (mezzosoprán)

Bazovský, Miloš Alexander

Bazovský, Miloš Alexander

maliar, grafik, národný umelec

Blahušiaková, Magdaléna

Blahušiaková, Magdaléna

operná speváčka (soprán)

Bodenek, Ján

Bodenek, Ján

spisovateľ, redaktor