Subjekty začínajúce J

Jesenský,  Janko

Jesenský, Janko

spisovateľ, právnik, národný umelec