Subjekty začínajúce K

Kafenda, Fridrich

Kafenda, Fridrich

hudobný skladateľ, klavírny virtuóz, dirigent, pedagóg

Katriňák, Jaroslav

Katriňák, Jaroslav

motocyklový reprezentant

Kollár, Ján

Kollár, Ján

básnik, filológ , archeológ, slavista

Kostra, Ján

Kostra, Ján

básnik, prekladateľ, národný umelec

Krčméry Štefan

Krčméry Štefan

básnik, literárny historik, literárny kritik, publicista, prekladateľ, redaktor