Umenie

Bazovský, Miloš Alexander

Bazovský, Miloš Alexander

maliar, grafik, národný umelec

Galanda, Mikuláš

Galanda, Mikuláš

maliar, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg