Bazovský, Miloš Alexander

maliar, grafik, národný umelec

0.0/5 hodnotení (0 volieb)
Bazovský, Miloš Alexander

Bazovský, Miloš Alexander     

       

*11.1.1899 Turany - † 15.12.1968 Trenčín

 

Životopis

 

Od roku 1909 a v rokoch 1916-1918 študoval na gymnáziu v Budapešti a v roku 1916 absolvoval obchodnú akadémiu v Dolnom Kubíne. Študoval na VŠVU v Budapešti a na AVU v Prahe. Súčasne krátko navštevoval súkromnú maliarsku školu A. Kalvodu a v roku 1921 bol na študijnom pobyte vo Viedni. Pôsobil v Turanoch, od roku 1931 v Martine, neskôr aj v Čemiciach a v Trenčíne. Po príchode do Prahy sa stretol s početnou skupinou budúcich slovenských výtvarníkov, ktorí sa združili do Dorastu Spolku slovenských umelcov. V rokoch 1924-1930 sa osobnostne vyhraňoval. Zaujalo ho priebojné dielo Martina Benku. V roku 1929 absolvoval študijnú cestu do Francúzska, Nemecka a Švajčiarska a v roku 1930 absolvoval s J. Alexym prvú cestu po charakteristických krajoch Slovenska (Orava, Detva, Pohronie). Inšpiratívne naňho zapôsobilo vystúpenie M. Galandu a Ľ. Fullu priebojnou výtvarnou koncepciou, ale aj Súkromnými listami ako najdôležitejším manifestom našej umeleckej moderny. Jeho dielo vyústilo v polovici 50. rokov do novej monumentality a oslňujúcej teplej farebnosti, akú dovtedy nedosiahol ani jeden výtvarník. Jeho posledné roky poznačili následky vážneho ochorenia z roku 1957. Naďalej sa zaujímal o dianie v kultúre, no výtvarne už nepracoval. Bol najvýznamnejšou maliarskou osobnosťou generácie 20. rokov a pokračovateľom G. Mallého a M. Benku v hľadaní národného slohu, ktorý obohatený odovzdal mladej generácii vedenej Ľ. Fullom.

 

Výber z tvorby

 

Po ojedinelých pražských motívoch (Pohľad na Prahu z Letnej) prevládali turianske (Súmrak, 1920). Veľký význam v jeho tvorbe malo znovuobjavenie Detvy. V tomto období vynikol rozmerný obraz Detvianska melódia (1930) s ústrednou postavou fujaristu na pozadí predvečernej krajiny s dúhou. Ďalšími významnými dielami sú Štúdia voza (1923); Motív z Turian (1924); Z Oravy (1927); Horské zátišie (1928); Tichý dvor (1930); Z kostola (1932); Jarmok (1934); Spomienka na Paríž (1935-1936); V slovenskej dedine (1937); Pastieri (1938-1939); Život (1940); Čierne slnko (1942); Kočovníci, Mier (1944); Večnosť (1948); November (1951); Zátišie s citrónom (1955-1956); Samota-Vtáci odlietajú (1957), Matka (1942) a mnohé ďalšie.

 

Zdroje:

 

Kalendár výročí regionálnych osobností Turca 2011, Turčianska knižnica v Martine 2009