Chorváth, Viliam

lekár, chirurg

0.0/5 hodnotení (0 volieb)

Chorváth Viliam      

 

* 11.4.1915 Bodorová  - † 15.7.1974 Bratislava   

 

Životopis

 

Maturoval na gymnáziu v Martine, študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Získal titul MUDr., doc., univ. prof. Pôsobil ako vojenský lekár, lekár v Štátnej nemocnici v Trnave, veliteľ a chirurg povstaleckej nemocnice, lekár v Košiciach, vedúci Katedry chirurgie Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Venoval sa problémom všeobecnej a abdominálnej chirurgie, neurochirurgie, endokrinnej, cievnej a rekonštrukčnej chirurgie. Bol popredným medzinárodne uznávaným angiochirurgom. Roku 1953 ako prvý v ČSSR uskutočnil úspešný cievny transplantát u klinického pacienta. Ako prvý v ČSSR uviedol do praxe operáciu podľa Ogneva a upozornil na možnosť embolektómie. Napísal okolo 100 štúdií a článkov do domácich i zahraničných odborných časopisov. Bol členom mnohých lekárskych spoločností a držiteľom viacerých vyznamenaní.

 

Výber z tvorby

 

Je autorom viacerých významných odborných prác: Krvácanie z gastroduodenálneho vredu, Pooperačné pankreatitídy, Prípady pozdnej embolektómie, Arteriálne a arteriovenózne poúrazové aneurizmy a fistuly, Liečba traumatických lézií tepien a niektoré dlhodobé výsledky po ich rekonštrukcii cievnym stehom, K fyziopatológii, diagnostike a chirurgickej liečbe arteriálnych oklúzií.

 

Zdroje:

 

Kalendár výročí regionálnych osobností Turca 2011, Turčianska knižnica v Martine 2010