Dula, Matúš

politik, publicista, advokát

0.0/5 hodnotení (0 volieb)
Dula, Matúš

Dula, Matúš

 

* 28.6.1846 Blatnica - † 13.6.1926 Ružomberok                                                                                  

Životopis

 

Študoval v Kežmarku, Rožňave, Viedni a v Budapešti. Pôsobil ako advokátsky koncipient u Pavla Mudroňa, neskôr ako samostatný advokát v Martine. Od mladosti bol členom rôznych združení a spolkov. Verejne sa angažoval v politike. Vyše štyri desaťročia patril k vedúcim predstaviteľom Slovenskej národnej strany.

 

Aktivity

 

Jeho cieľom bolo zlepšenie majetkových pomerov roľníkov, obchodníkov, remeselníkov a podnikateľov, ktoré videl v rozvoji modernej strojovej výroby. Snažil sa o urýchlené budovanie železnice, v ktorej videl možnosť ekonomického pokroku. Inicioval vybudovanie Národného domu, bol funkcionárom správnych orgánov Tatrabanky, Martinskej sporiteľne, celulózky, elektrárne a iných podnikov. Zastával slovanskú vzájomnosť a samobytnosť slovenského národa. Hlásil sa k vytvoreniu spoločného štátu Čechov a Slovákov.

 

Zdroje:

 

Kalendár výročí regionálnych osobností Turca 2011, Turčianska knižnica v Martine 2011