Galanda, Mikuláš

maliar, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg

0.0/5 hodnotení (0 volieb)
Galanda, Mikuláš

Galanda, Mikuláš    

 

* 4.5.1895 Turčianske Teplice - † 5.6.1938 Bratislava        

 

Životopis

 

V rokoch 1906-1914 študoval na gymnáziu v Lučenci, v rokoch 1914-1916 na VŠVU v Budapešti, v r. 1922 na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe a v rokoch 1923-1927 na AVU v Prahe. Pôsobil ako notársky úradník v Turčianskych Tepliciach, učiteľ na meštianskych školách v Bratislave, na učňovských školách a na Škole umeleckých remesiel. Spracúval námety robotníkov, chudobných rodín, proletárskych milencov. Venoval sa úžitkovej a knižnej grafike. Intenzívne ilustroval. Spolupracoval s Ľ. Fullom, s ktorým mal spoločný ateliér. Ich spolupráca vyústila do vzniku Súkromných listov Ľ. Fullu a M. Galandu, najdôležitejšieho manifestu slovenskej výtvarnej moderny. Jeho najplodnejšie obdobie začalo roku 1932. Spracovával námety ženského aktu a materstva, sedliakov a zbojníkov, sociálne a mestské témy. Štúdie a voľné kresliarske kompozície tvoria vrcholy slovenskej kresby. Bol významným iniciátorom nových myšlienok a výrazových polôh v slovenskom umení medzivojnového obdobia.

 

Výber z tvorby

 

Medzi jeho najznámejšie diela patria obrazy Matka, Stojaci ženský akt, Slovenská rodina či Zbojníci.

 

Zdroje:

 

Kalendár výročí regionálnych osobností Turca 2011, Turčianska knižnica v Martine 2010