Kafenda, Fridrich

hudobný skladateľ, klavírny virtuóz, dirigent, pedagóg

0.0/5 hodnotení (0 volieb)
Kafenda, Fridrich

Kafenda, Fridrich   

 

*2.11.1883 Mošovce - † 3.9.1963 Bratislava                                              

 

Životopis

 

Frico Kafenda bol slovenský hudobný skladateľ a pedagóg. Medzi jeho žiakov klavíra patril aj slávny skladateľ Eugen Suchoň. Po štúdiách Kafenda pôsobil v Nemecku ako dirigent, no po prvej svetovej vojne sa vrátil na Slovensko. Pokúsil sa napísať slovenskú národnú operu, ale kvôli vypuknutiu druhej svetovej vojny zostalo jeho dielo nedokončené. Narukoval a padol do ruského zajatia, kde skicoval budúce Sláčikové kvarteto G dur, ktoré je zobrazením jeho osobných zážitkov zo zajateckého života. Po 2. svetovej vojne sa vrátil na Slovensko a stal sa jednou z vedúcich osobností hudobného života. Bol riaditeľom Hudobnej školy v Bratislave, vymenovali ho za lektora hudby na FF Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Výber z tvorby

 

Zložil cyklus Tri mužské zbory (Išli hudci horou, Sedemdesiat sukieň mala). Posledná z jeho piesní je Pieseň vďaky na slová Plávku, kde vyjadruje pocity radosti nad víťazným skončením vojny. 

 

Zdroje:

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Frico_Kafenda