Kostra, Ján

básnik, prekladateľ, národný umelec

3.0/5 rating 1 vote
Kostra, Ján

Kostra, Ján   

 

* 4.12.1910 Turčianska Štiavnička - † 5.11.1975 Bratislava                                                                                      

Životopis

 

Ľudovú školu navštevoval v Turčianskej Štiavničke, štátnu reálku v Žiline, študoval na Umelecko-priemyselnej škole, na Filozofickej fakulte KU v Prahe. Štúdium nedokončil. Pôsobil ako úradník v Bratislave, redaktor Rob. novín, pracovník Zväzu čs. spisovateľov, šéfredaktor Kult. života, neskôr sa venoval len literárnej práci. Písal poéziu s proletárskym zameraním. Prvé verše uverejňoval v časopisoch Svojeť, Nový rod, Studentský časopis, Mladé Slovensko, Elán, Slov. pohľady a i. Jeho básnickým debutom bola zbierka Hniezda. Písal aj pre deti a mládež. Prekladal z francúzštiny, ruštiny a nemčiny. Mimoriadnu pozornosť venoval prekladu českej poézie do slovenčiny. Okrem literárnej tvorby sa venoval výtvarnému umeniu, ktoré ale nezverejňoval. V roku 1969 získal titul národný umelec.

 

Výber z tvorby

 

Z jeho básnických zbierok možno spomenúť diela Hniezda, Moja rodná, Ozubený čas, Puknutá váza, Všetko je dobre tak, Ave Eva, Presila smútku, Na Stalina, Za ten máj, Javorový list, Šípky a slnečnice, Báseň, dielo tvoje, Každý deň, Len raz, Erbový znak. Pre deti a mládež napísal Vtáčky, Zvieratá, Priamy smer do Tatier, či Janko Hraško. Medzi jeho eseje patria diela Básnik o básnictve a U maliara Ľuda Fullu.     

      

Zdroje:

 

Kalendár výročí regionálnych osobností Turca 2011, Turčianska knižnica v Martine 201