Moric, Rudo

spisovateľ

0.0/5 hodnotení (0 volieb)
Moric, Rudo

Moric, Rudo 

 

* 27.3.1921 Sučany - † 26.11.1985 Bratislava        

 

Životopis

 

Národný umelec, nositeľ Radu práce. Ľudovú školu navštevoval v Sučanoch, gymnázium absolvoval v Martine, učiteľský ústav v Bánovciach nad Bebravou, externe absolvoval štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Trnave. Pôsobil ako pedagóg v Belej, počas vojny bol príslušníkom l. čs. armády na Slovensku. Bol zajatý a internovaný v nemeckých zajateckých táboroch. Po vojne pôsobil ako učiteľ v Stupave, viedol dramaturgiu školských filmov v Školfilme, bol vedúcim oddelenia literatúry pre mládež vo Výskumnom ústave pedagogickom, riaditeľ vydavateľstva Mladé letá v Bratislave. Podieľal sa na vývine slovenskej socialistickej literatúry pre deti a mládež. Publikovať začal v detských časopisoch Priateľ dietok a Slniečko. Prispieval do Okienka Záhoria, Ohníka a Zorničky. Spracovával témy výchovné, vojnové, športové i prírodné. Zaujali ho aj témy historické. V poslednom období tvorby sa zameral na portrétovanie súčasného dieťaťa. Bol členom politických i literárnych organizácií a získal mnohé literárne ocenenia.

 

Výber z tvorby

 

Knižne debutoval prózami Lyžiar Martin, Žofka a Družina z Dlhej ulice. V poviedke Miško hrdina, v románe Explózia a zbierke poviedok Sen o chlebe spracoval vojnovú tematiku. Romány Tri roky a Prvý z Dvorov boli dielami prikláňajúcimi sa k socialistickému realizmu. V próze Majster pästiarskych rukavíc a v románe Sen značky Pelé zbeletrizoval životné osudy slávnych športovcov. Medzi jeho najúspešnejšie diela sa zaradila zbierka poviedok Z poľovníckej kapsy. Tragický osud svojho sučianskeho rodáka Ďurka Langsfelda zobrazil v románe Teraz ho súdia neprávom.

     

Zdroje:

 

Kalendár výročí regionálnych osobností Turca 2011, Turčianska knižnica v Martine 2011