pondelok, 12 september 2022 21:06

Slávnostné otvorenie Bibliotéky Matice slovenskej Doporučený

Martin (09.09.2022) – Matica slovenská v rámci Odkazu štúrovskej generácie slávnostne otvorila v druhej historickej budove Bibliotéku Matice slovenskej s finančnou podporou mesta Martin.

nedeľa, 11 september 2022 18:29

Seniori si svoj športový deň naplno užili

Martin (09.09.2022) – Blížiaci sa mesiac október, Mesiac úcty k starším, nám každoročne pripomína, že tak, ako po lete prichádza farebná jeseň, prichádza po mladosti jeseň života. Pri tejto príležitosti odbor sociálnej starostlivosti mesta Martin zorganizovalo vo štvrtok 8. septembra 2022 pre seniorov športový deň v areáli SIM.

štvrtok, 08 september 2022 14:26

Centrum voľného času pôsobí na novej adrese Doporučený

Martin (06.09.2022) – V Centre voľného času sa konal Deň otvorených dverí spojený s prehliadkou nových priestorov, ukážkami činností žiakov a prihlasovaním detí do krúžkov.

Martin (07.09.2022) – Primátor mesta Martin Ján Danko ocenil martinských hokejových amatérov za úspešnú reprezentáciu mesta Martin na medzinárodnom turnaji v Českej republike.

Martin (29.08.2022) – Slovenské národné povstanie (SNP) bolo ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja počas druhej svetovej vojny, proti vstupu nemeckej armády na územie vojnovej Slovenskej republiky, od ktorého uplynulo už 78. rokov. Pri tejto príležitosti sa konali na Cintoríne hrdinov SNP v Priekope a v mestskej časti Sever v pondelok 29. augusta 2022 pietne akty kladenia vencov.

pondelok, 29 august 2022 22:50

V programe Scénickej žatvy 100 diváci uvidia len víťazov Doporučený

Aj tento rok sa na Scénickej žatve stretnú víťazné inscenácie a recitátori z celoštátnych postupových súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom. Svoje miesto v programe si každý divadelný súbor musel vybojovať od regionálnych cez krajské až po celoslovenské kolá. „Na Scénickej žatve vždy uvidíte len to najlepšie z najlepšieho, aj preto sa jej kedysi hovorilo Festival festivalov,“ vysvetľuje programový riaditeľ Matej Moško.

Na International JUDO Trophy v Bratislave sa dňa 27. augusta 2022 za účasti pretekárov z Českej republiky, Poľska, Rakúska, Chorvátska, Ukrajiny, Veľkej Británie, Talianska a Slovenska uskutočnil mimoriadne kvalitne obsadený turnaj v jude.

utorok, 16 august 2022 17:06

Športový deň seniorov

Martin (10.08.2022) – Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Martin – stred organizovala pre seniorov v stredu 10. augusta 2022 športový deň.