Jana Krivačková

Jana Krivačková

Editorka Turiec Online

Medzi školskou výučbou dejepisu a pamäťou na úrovni rodiny, sociálnej skupiny či komunity vzniká v stredoeurópskych krajinách potenciálne napätie.

utorok, 31 marec 2015 22:31

Jarné úspechy ZUŠ Martin

Talentované speváčky zo ZUŠ na ul. P. Mudroňa sa predstavili v marci na súťažných pódiách.

Do tretieho ročníka sa zapojili piati súťažiaci spolu s jedenástimi filmami. Prvý raz bolo prezentovaných až šesť súťažných kategórií.

V piatok, 27. marca 2015, v predvečer Dňa učiteľov si martinská Obchodná akadémia slávnostným programom za prítomnosti vzácnych hostí pripomenula svoje významné jubileum. Škola tento rok oslavuje 130-te výročie svojho vzniku. Ako dátum založenia školy sa v jej zriaďovacej listine uvádza 1. september 1885.

V polovici marca organizoval klub DEEP DC v priestoroch Domu Odborov Strojár druhé kolo medzinárodnej tanečnej súťaže Deep Dance League. O týždeň neskôr odcestovali tanečníci do Prešova na ďalšiu tanečnú súťaž. Okrem medailí si tanečníci vybojovali postupy do najvyšších výkonnostných tried.

Učiteľské povolanie nebolo v Rakúsko-uhorskej monarchii až také finančne lákavé. Aj napriek tomu sa Ľudovít Štúr vydal touto cestou. Okolo roku 1830 dostávali učitelia napríklad okrem ročného platu 25 zlatých odmenu aj v naturáliách v podobe piva a pšenice.

V pondelok sa v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine konala zaujímavá prezentácia na tému Poľovník - imitátor hlasov zveri.

nedeľa, 29 marec 2015 00:00

Výtvarné spektrum 2015

Priaznivci výtvarného umenia sa stretli minulý týždeň, 19. marca 2015, vo výstavných priestoroch Slovenskej národnej knižnice pri príležitosti otvorenia  súťažnej výstavy a odovzdávania ocenení pre víťazov regionálnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2015.

nedeľa, 29 marec 2015 00:00

Dieťa v divadle 2015

Na prehliadku sa prihlásilo 5 detských divadelných súborov z turčianskeho regiónu: Detský divadelný súbor Beníček z Beníc, SúZUŠ ul. Aurela Stodolu Martin, Detský divadelný súbor Kamarát z  Martina, TD Little shadow pri TO ZUŠ Turčianske Teplice a LDO pri ZUŠ Turčianske Teplice.

Festival Expedičná kamera prezentujúci to najlepšie z oblasti cestovateľských a outdoorových filmov, ktorý od februára do marca putuje po vyše 200 mestách v Čechách a na Slovensku, zavítal v sobotu 21. marca aj do Martina.

Strana 3 z 11