Jana Krivačková

Jana Krivačková

Editorka Turiec Online

"METRO Martin", pod týmto názvom sa v Martine predstavil zaujímavý experimentálny projekt, určený na podporu a rozvoj regiónu Turiec. Reálne výsledky nenechali na seba dlho čakať. METRO si získalo mnohých podporovateľov a vďaka nemu sa posunulo dopredu už niekoľko projektov a bola poskytnutá pomoc v hodnote viac ako dvadsaťtisíc eur.

piatok, 18 október 2013 09:49

Kam kráčaš, ochotnícke divadlo?

Seminár pre ochotníckych hercov s týmto názvom organizuje Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vo štvrtok 24. októbra 2013 o 13.00 hod. v priestoroch klubovne v budove Turčianskej knižnice.

Chcete sa dozvedieť, aké obyčaje, piesne či vinše sprevádzali svadobné obrady našich starých a prastarých rodičov? Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív niekoľko publikácií o slovenskej svadbe, ktoré vyšli v rozmedzí 80-tych rokov 19. storočia až 20-tych rokov 20. storočia. Publikácie dokumentujú tradičnú formu svadby v niektorých regiónoch Slovenska – Lopašov v bývalej Nitrianskej stolici či Jasenová na Orave.

Rozhovor s predsedom 150-ročnej Matice slovenskej Mariánom Tkáčom pred jej valným zhromaždením 18. a 19. októbra t. r. v Martine.

Prvýkrát v novodobej histórii Matice slovenskej (MS) zvolí jej Valné zhromaždenie predsedu, členov výboru a dozorného výboru na štvorročné obdobie, keďže doterajší mandát predsedu a vedenia MS bol trojročný. Valné zhromaždenie MS sa uskutoční v piatok 18. a v sobotu 19. októbra 2013 v Aule Magna Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine.

ŽOS-EKO Vrútky je jedným z najvýznamnejších podnikov v Žilinskom kraji zaoberajúcich sa opotrebovanými vozidlami, batériami a akumulátormi a opotrebovanými olejmi. Za prvý polrok 2013 firma materiálovo zhodnotila 372 osobných a nákladných automobilov a vyzbierala 84 ton alkalických batérií a akumulátorov, 7 ton prenosných batérií a akumulátorov a 10 ton opotrebovaných olejov. Za celý rok 2012 to bolo 782 opotrebovaných vozidiel, 270 ton alkalických batérií a akumulátorov, 40 ton prenosných batérií a akumulátorov a 50 ton opotrebovaných olejov. Informovala o tom generálna riaditeľka spoločnosti ŽOS – EKO, s. r. o., Vrútky Jana Antošová.

Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a verejnosti sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív päť najvýznamnejších diel kodifikátora spisovnej slovenčiny Antona Bernoláka. Ide o vydania z 18. a 19. storočia.

sobota, 21 september 2013 12:22

Malé Dvorníky sú Dedinou roka 2013

Dňa 18. septembra 2013 sa v Banskej Bystrici uskutočnila konferencia 15 rokov Programu obnovy dediny na Slovensku za účasti štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Vojtecha Ferencza a takmer 180 účastníkov z celého Slovenska: starostov, zástupcov štátnej správy, samosprávnych krajov, partnerských organizácií, odborníkov a ďalších vzácnych hostí z domova aj zo zahraničia.

štvrtok, 19 september 2013 14:48

Ako zabrániť násiliu na školách?

Jednou z najväčších zmien v živote mladého človeka je nástup do školy. Dieťa vymení bezstarostné hranie z hračkami, stavanie hradu z piesku či popoludňajší spánok v mäkkom pyžame za veľké budovy s množstvom neznámych detí a učiteľov. Strach a obavy z nového prostredia sú často opodstatnené.

štvrtok, 19 september 2013 13:26

Biela pastelka pomáha nevidiacim už 12 rokov

Únia pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska (UNSS) vyjde opäť do ulíc. Verejná zbierka Biela pastelka bude v stredu 25. septembra. Jej cieľom je pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím viesť samostatný a nezávislý život. "Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, pomáha hľadať riešenia v ťažkých situáciách a kreslí bielu čiaru na tmavej ceste," priblížila symbol zbierky riaditeľka UNSS Ivana Potočňáková.

Strana 9 z 11