Ľubomír Žila

Ľubomír Žila

Prispievateľ Turiec Online

Nadšenec pre regionálnu históriu

piatok, 07 september 2018 11:21

Rozlúčka s prázdninami v Príbovciach

V nedeľu 2.9.2012 sa v Evanjelickom cirkevnom zbore a.v. Príbovce konali už tradičné Slávnostné služby Božie s požehnaním k začiatku školského roka.

pondelok, 03 september 2018 10:43

Sklabinské hradné slávnosti 2018

V roku 2018 si pripomíname 450. výročie narodenia baróna Petra I. Révaia (2.2.1568 – 5.6.1622), jedného z najslávnejších predstaviteľov tohto šľachtického rodu, ktorý sa narodil na Holíčskom hrade.

Minulý víkend, 28. júna 2018, usporiadali starostovia obcí Benice, Príbovce a Rakovo už XVII. ročník Futbalového turnaja starostov obcí o putovný pohár. Tento turnaj sa od roku 2002 koná každoročne na futbalovom ihrisku Telovýchovnej jednoty Dynama Príbovce v Beniciach, aj keď v jeho začiatkoch bola účasť divákov početnejšia. Tento ročník organizačne zabezpečovala obec Príbovce.

piatok, 27 júl 2018 09:39

Letný koncert v Príbovciach

Dňa 21.7.2018 sa o 19.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal Letný koncert dobového a chrámového spevu, s cieľom oslavovať krásu hudby a spevu, v podaní „Tria Sanguinis“, speváckeho zoskupenia, píšuceho svoju históriu od 1.1.2017.

Dva mesiace letných prázdnin sú obdobím rozmanitých letných udalostí. Jednou z nich je aj „Letná biblická škola“, ktorú už tradične organizuje ECAV Príbovce, a je najväčšou vnútromisijnou akciou organizovanou domácim evanjelickým cirkevným zborom. V dňoch  9. až 13. júla 2018 sa stretlo 22 detí od 5 do 12 rokov z Príboviec a obcí, spadajúcich do obvodu cirkevného zboru, pod vedením farárky Zuzany Szabóovej.

V tradičnom kolobehu kultúrnych a spomienkových podujatí organizovaných ECAV Príbovce už tradične patrí spomienkové stretnutie pri zapálenej vatre ako symbolu bolestnej a martýrskej smrti Majstra Jana Husa v Kostnici (Nemecko).

utorok, 10 júl 2018 09:40

Turnaj v malom futbale v Príbovciach

Letné mesiace sú pre mnohých synonymom oddychu, voľna a relaxu. K letu patrí aj organizovanie množstva rôznych športových podujatí, ku ktorým patria aj tzv. „pľacové" turnaje.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, ktorý sa každoročne oslavuje v mnohých krajinách sveta  1. júna, sa na trati Bratislava, hl. stanica – Kúty – Břeclav (ČR) – Valtice (ČR) a späť uskutočnil celodenný výlet vláčikom ťahaným  historickým parným rušňom 498104 ALBATROS.  Podujatie,  s názvom „S Albatrosom na MDD do Valtíc“, zorganizovalo pre deti, 2. 6. 2018,   Občianske združenie Albatros,  za  pomoci svojich partnerov, ktorí pripravili deťom bohatý program.

Cirkevný zbor ECAV Príbovce v spolupráci s iniciatívou Za lepšie Príbovce zorganizovalo dňa 29.4.2018 prednáškové popoludnie na tému „Život ženy v dnešných časoch“.

Po minuloročnom sklamaní, keď nad obcou Príbovce nebol vztýčený obecný „máj“, majú Príbovce tento rok obecné „máje“ hneď dva.

Strana 7 z 10