Ľubomír Žila

Ľubomír Žila

Prispievateľ Turiec Online

Nadšenec pre regionálnu históriu

V tradičnom kolobehu kultúrnych podujatí organizovaných v obci Príbovce už neodmysliteľne patrí aj literárno-hudobné pásmo s názvom „Príbovská Jar“, ktorá sa uskutočnila 22. apríla 2018. Ľudia rôzneho náboženstva sa stretli pod jednou strechou - strechou rímskokatolíckeho kostola, nakoľko tento rok bola hostiteľom rímskokatolícka cirkev, aby sa na chvíľu zastavili, strávili príjemné nedeľné popoludnie, obdivovali umelecké slovo ako aj spev.

nedeľa, 06 máj 2018 21:42

Deň Zeme v Príbovciach

Každoročne si 22. apríla pripomíname „Deň Zeme“. Je to deň – ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Tento deň patrí teda našej planéte Zem. Zážitkové environmentálne aktivity i upratovanie okolia sú jeho súčasťou. Aj obec Príbovce sa preto tento rok zapojila do týchto upratovacích aktivít.

V nedeľu 15.4.2018, teda presne po šiestich rokoch, sa uskutočnili v ECAV Príbovce slávnostné služby Božie, počas ktorých odovzdali do rúk Pánových štyroch novozvolených funkcionárov cirkevného zboru, ktorí zároveň zložili aj sľub.

V tretiu adventnú nedeľu 17.12.2017 sme prežili krásny večer plný nezabudnuteľnej predvianočnej atmosféry v nádhernom prostredí Evanjelického kostola v Turčianskom Jasene.

V tradičnom kolobehu kultúrnych podujatí organizovaných v obci Príbovce už tradične patrí literárno-hudobné pásmo Príbovské Vianoce. Uskutočnilo sa 10.decembra 2017, teda v druhú adventnú nedeľu.

V Príbovciach už tradične prichádzali v stredu 1.novembra 2017 do domu smútku tí, ktorí si na ekumenickej spomienke pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých chcú spoločne uctiť všetkých, ktorí nás predišli na ceste do večnosti.

Už je to pár dní, bolo to teda v nedeľu 1. októbra 2017, čo sa krstilo pod Šútovským vodopádom. Na krst boli všetci tí, ktorí sa viac či menej podieľali na vzniku knihy, zatiaľ neznámeho autora Filipa Smutného.

nedeľa, 22 október 2017 22:15

Seniorálne stretnutie spevokolov Turca

V nedeľu 15.októbra 2017 sa v evanjelickom chráme v Príbovciach stretlo dvanásť zborových spevokolov a jeden detský spevokol z cirkevných zborov ECAV: Príbovce, Súľov-Hradná, Martin, Slovenské Pravno, Ivančiná, Necpaly, Háj, Záturčie, Turany, Mošovce, Blatnica, Sučany na už tradičnej prehliadke Seniorálnych stretnutí spevokolov Turca.

Dňa 1. septembra 2017 o 19.30 hod. sa v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal koncert s cieľom oslavovať krásu hudby a umenia. Detský spevokol „Soľničky zeme“, ktorý pod vedením kantorky Mgr. Lucie Dobošovej pôsobí pri ECAV Príbovce, ešte v roku 2016 vydal svoje prvé CD pod názvom: „Konaj svoje dielo“. Nakoľko kantorka mala mamičkovské povinnosti, až dnes ho počas koncertu dodatočne uviedli do života a predstavili tak širokej verejnosti.

Pri príležitosti 490.výročia príchodu Révaiovcov do Sklabine sa  26.augusta 2017 konali „Sklabinské hradné slávnosti“ pod Hradom Sklabiňa. Občianske združenie Donjon pripravilo pútavý a zaujímavý program, na ktorom sa zúčastnili stovky návštevníkov a počas celého dňa vládla príjemná rodinná atmosféra. Asi najzaujímavejším bodom programu bola komentovaná prehliadka hradu.

Strana 8 z 10