Ľubomír Žila

Ľubomír Žila

Prispievateľ Turiec Online

Nadšenec pre regionálnu históriu

Pri príležitosti 180.výročia pamiatky posvätenia chrámu a slávnostného posvätenia zrekonštruovanej zvonice v Zelenom (CZ Poltár) sa dňa  27.augusta 2017 konali Slávnostné služby Božie, ktoré svojou prítomnosť obohatili aj členovia CZ Príbovce a „Soľničky zeme“, detský spevokol pôsobiaci pri Evanjelickom cirkevnom zbore augsburského vyznania v Príbovciach.

Dvadsaťpäť skautov z Belgicka sa v dňoch 4. až 8. augusta 2017 stretli pod Hradom Sklabiňa s cieľom pomôcť Občianskemu združeniu Donjon (OZ Donjon) pri renovácii a rekonštrukčných prácach delostreleckého opevnenia, ktoré toto združenie svojpomocne rekonštruuje od roku 2000. Okrem toho im zostal čas aj na športové aktivity. Pozreli si okolie Sklabine ako aj okresného mesta Martin.

pondelok, 07 august 2017 22:56

Harfový recitál v Príbovciach

Dňa 21. júla 2017 sa v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal „Harfový recitál“ s cieľom oslavovať krásu Božieho diela v podobe hudby a umenia. Podujatie bolo spojené s dobrovoľnou finančnou zbierkou, ktorej výťažok bude použitý na rekonštrukciu chrámového organa. Prvý koncert na jeho záchranu sa uskutočnil pod vedením zborovej kantorky už 29.8.2015.

Evanjelici v príbovskom cirkevnom zbore si 14. júla o 20.00 hodine pripomenuli spomienkovým stretnutím Majstra Jana Husa, keďže uplynulo už 602 rokov od jeho upálenia v Kostnici (Nemecko). Stretnutie bolo pôvodne naplánované na 7.júla, ale pre nepriaznivé počasie bolo preložené na neskorší termín.

streda, 12 júl 2017 12:29

Turnaj v malom futbale v Príbovciach

Letné mesiace sú pre mnohých synonymom oddychu, voľna a relaxu. K letu patrí i organizovanie množstva rôznych športových podujatí. Populárne sú v mnohých obciach tzv. "pľacové" turnaje. V obci Príbovce sa takýmto turnajom stal historický prvý futbalový turnaj v malom futbale, v ktorom sa stretli milovníci futbalu rôznych vekových kategórií z okolitých obcí.

V evanjelickom kostole a.v. v Príbovciach  bola už tradične na sviatok Svätej Trojice, čo tento rok pripadlo na nedeľu 11.júna 2017, si svoju krstnú zmluvu potvrdili jedenásti konfirmandi, ktorých do slávnostne vyzdobeného chrámu viedol Marek Szabó, zborový farár.

Príbovčania majú už v poradí ôsmy rok svoj obecný kalendár. Kalendár, okrem štandardného rozdelenia času a užitočných informácii o štátnych sviatkoch, pamätných dňoch a obecných akciách, je nositeľom zaujímavosti z obce. Kalendár je určený pre všetkých, ktorí za svoj domov pokladajú Príbovce a z rôznych dôvodov majú k nim blízky vzťah, pre všetkých, ktorí akokoľvek pomáhajú obec chrániť a rozvíjať.

nedeľa, 20 november 2016 22:10

Zborové „trojdnie“ v Príbovciach

Vyvrcholením osláv 233. výročia založenia samostatného evanjelického a. v. cirkevného zboru v Príbovciach, 115. výročia posvätenia chrámu bolo zborové „trojdnie“ v dňoch 18. až 20. novembra 2016 pri príležitosti posviacky zrekonštruovaného oltára Ukrižovania.

nedeľa, 13 november 2016 00:00

Medzinárodný deň vojnových veteránov

Aj Evanjelický cirkevný zbor a.v. Príbovce, tak ako množstvo ďalších cirkevných zborov po celom sveter, si dňa 11. novembra pripomenul padlých vojakov z 1. svetovej vojny, ale aj všetky obete vojen a ozbrojeného násilia.

Opäť po roku prišiel čas, kedy si aj v Príbovciach spomenuli na všetkých našich blízkych, ku ktorým sa dnes môžu vrátiť už len v spomienkach. Už tradične prichádzali aj v nedeľu 30.10.2016 do Domu smútku v Príbovciach tí, ktorí si na ekumenickej spomienke pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých, chceli spoločne uctiť všetkých, ktorí od nás už navždy odišli.

Strana 9 z 10