Ľubomír Žila

Ľubomír Žila

Prispievateľ Turiec Online

Nadšenec pre regionálnu históriu

utorok, 04 október 2016 18:21

Zlatí konfirmandi v Príbovciach

Ešte sme nezabudli na konfirmáciu mládeže, ktorá sa konala na Sviatok Svätej Trojice v Ev. a. v. kostole v Príbovciach, a už je tu opäť konfirmácia. Tentoraz je to „zlatá konfirmácia“ ktorá sa uskutočnila v rámci slávnostných služieb Božích v Evanjelickom chráme v Príbovciach.  Jubilujúci konfirmandi sa stretli v hmlisté ráno dňa 2.10.2016 na prekrásnej jubilejnej slávnosti po 50 rokoch.

V nedeľu 25. septembra 2016 sa v ECAV Príbovce konali špeciálne Služby Božie. Do vínneho kmeň Pána Ježiša zaštepili vo sviatosti krstu svätého šesť detí - Zuzku, Hanku, Juraja, Simonku, Jakuba a Michala.

Strana 10 z 10