Univerzitná nemocnica Martin

Univerzitná nemocnica Martin

Tlačová správa

www.unm.sk

Organizátori Behu medikov odovzdali Univerzitnej nemocnici Martin finančný dar, ktorý sa im počas aktuálneho ročníka podarilo vyzbierať.

Purpurová farba je oficiálnou farbou predčasne narodených detí. Neonatologická klinika Univerzitnej nemocnice Martin sa do tejto farby vyzdobila a vysvietila pri príležitosti svetového dňa predčasne narodených detí, ktorý si pripomíname 17. novembra.

Biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia sa bude ako vedecko-výskumné pracovisko Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine zameriavať na odber a archiváciu biologických vzoriek. Na digitalizáciu údajov bude využívať automatizované moderné technológie.

Október je mesiacom osvety za zdravé prsia. Zvýšiť pozornosť žien a upozorniť ich na dôležitosť prevencie proti rakovine prsníka sa snažíme aj na Gynekologicko-pôrodníckej klinike Univerzitnej nemocnice Martin.

Druhá októbrová sobota patrí už tradične Európskemu dňu darcovstva orgánov. Je to príležitosť dať poctu darcom a zároveň zvýšiť povedomie verejnosti o orgánových transplantáciách.

Oddelenie gastroenterologickej diagnostiky Internej kliniky gastroenterologickej Univerzitnej nemocnice Martin získalo od Nadácie COOP Jednota finančný dar vo výške 8-tisíc eur. Peniaze budú použité ako príspevok na nákup špeciálneho sušiaceho a skladovacieho kabinetu dezinfikovaných endoskopov, ktoré zdravotníci využívajú pri diagnostike vnútorných ochorení.

Lekárom a zdravotným sestrám z ambulancie pre cievne ochorenia sietnice Očnej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin pripravili pacienti nečakané a milé prekvapenie. Rozhodli sa im osobne poďakovať za zdravotnú starostlivosť, ktorú dostávajú.

štvrtok, 13 október 2022 09:26

Škola v bielom oslavuje 60 rokov existencie

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení vzdeláva deti hospitalizované na detských oddeleniach Univerzitnej nemocnice Martin už 60 rokov.

Robotický systém s umelou inteligenciou využíva Univerzitná nemocnica Martin v rádiológii ako prvá na Slovensku. Systém je špeciálne určený na neurovaskulárne intervencie a vnútrocievne intervencie na periférnych cievach.

Vedeli ste, že kofeín významne prospieva predčasne narodeným deťom? Predčasniatka dostanú pri narodení dávku kofeínu zodpovedajúcu 25 šálkam kávy.

Strana 1 z 18