streda, 28 október 2015 22:45

Mestská polícia pripravila pre deti súťaž Viem sa správať bezpečne! Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Mestská polícia pripravila pre deti súťaž Viem sa správať bezpečne! Mestská polícia pripravila pre deti súťaž Viem sa správať bezpečne!

Počas 27. a 28. októbra prebiehal na Divadelnom námestí 1. ročník súťaže pre deti s názvom Viem sa správať bezpečne! Mestská polícia v Martine tak dbá na to, aby deti materských a základných škôl ovládali základné informácie týkajúce sa ich bezpečnosti.

 

Mestská polícia sa od roku 2004 venuje prevenčnému projektu s názvom Kamarát AX

 

Projekt je venovaný deťom predškolských tried materských škôl  a 1. 2. a 3. ročníka základných škôl. V Martine sú do tohto projektu zapojené skoro všetky materské a základné školy. Mestská polícia navštevuje školy každý 2. mesiac a na stretnutiach učí deti rôzne veci. Kamarát Ax pozostáva zo 4 tém,  prvé stretnutie  je zamerané na to, aby deti pochopili prácu policajtov. „Snažíme sa, aby sa nás detičky nebáli a učíme ich čo robiť, keď sa stratia. Nechceme, aby ostali niekde plakať ,ale nebáli sa policajtovi povedať o sebe údaje, ktoré musia vedieť, teda meno, priezvisko a adresu,“ dodáva nadporučík Mgr. Janka Húsková, koordinátor preventívno-výchovných činností.

 

Pri druhom stretnutí sa deti učia o bezpečnosti doma a von. „Treťou témou sú zvieratá. Učíme ich, že nám zvieratá veľmi pomáhajú, ale môžu nám aj ublížiť. Na plyšovom psíkovi, ktorého dostávajú do každej triedy pri prvom stretnutí, ukazujeme, ako treba ku psíkovi pristúpiť, ako ho pohladkať a učíme ich aj ako odstraňovať psie exkrementy,“ pokračuje Mgr. Húsková. Posledná téma prednášky sa týka dopravnej výchovy. Polícia dbá na to, aby boli deti správnymi chodcami a aby sa vedeli na ulici orientovať bez rizík. „Venujeme sa aj bezpečnému korčuľovaniu a bicyklovaniu. Detičky učíme, že sa chodí po pravej strane priechodu pre chodcov a po pravej strane chodníka,“ vysvetľuje Mgr. Húsková.

 

Súťaž testuje vedomosti malých školákov v praxi

 

Organizátorom akcie Viem sa správať bezpečne! je Mestská polícia Martin. Akcia je súčasťou projektu Kamarát AX. „Tento rok je to Kamarát AX 2 a túto súťaž robíme v takomto rozsahu prvýkrát vďaka tomu, že sa nám podarilo dostať dotáciu z Rady vlády pre prevenciu kriminality,“ rozpráva Mgr. Igor Húska, náčelník Mestskej polície. „Včera súťažili materské školy a dnes sú tu prvé ročníky základných škôl. Prihlásených je 20 tímov, včera bolo 9,“ pokračuje.

 

Deti súťažili na 4 stanovištiach v disciplínach, kde si overili svoje vedomosti zo stretnutí v rámci projektu Kamarát AX. Meral sa im čas a aj získané body, ktoré nazbierali na jednotlivých stanovištiach. Kým prebehlo vyhodnotenie kto bol najlepší, všetci súťažiaci si mohli vyskúšať prenosné dopravné ihrisko. Tam sa deti správali ako účastníci reálnej premávky a policajti sledovali, či sa správajú podľa pravidiel. Potom na deti čakalo slávnostné vyhodnotenie akcie a odovzdanie cien. „Ceny odovzdáme aj škole, za ktorú súťažia, dostane diplom a pohár. Každý člen tímu dostane pohár, medailu, diplom a nejaké drobnosti. Nezabudli sme na žiadne dieťa, aby neodišlo s prázdnou rukou, tak je pre každého pripravený diplom za účasť a nejaká drobnosť,“ vysvetľuje náčelník Mestskej polície.

 

Deti si zaslúžia pochvalu

 

Deti materských a základných škôl počas týchto dvoch dní ukázali, že sú šikovné a ovládajú pravidlá bezpečnosti. „Sme veľmi prekvapení, tie deti majú naozaj perfektné vedomosti a ja dúfam, že ich budú vedieť aj uplatniť v praxi,“ chváli súťažiacich pani Húsková. Rodičia detí, a nielen tí, sa môžu tešiť, že polícia organizuje takéto aktivity a učí tak deti dávať si pozor a vyvarovať sa nebezpečným situáciám.

 

 

Autor: Mgr. Lucia Ertľová © Autorské práva sú vyhradené

Mgr. Lucia Kuželová

Prispievateľka Turiec Online

Administratívna pracovníčka, Obecný úrad Kláštor pod Znievom.