pondelok, 18 február 2013 00:00

Mestská polícia Vrútky informuje: priestupky

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Mestská polícia Vrútky informuje: priestupky Mestská polícia Vrútky informuje: priestupky

Informácie o vybraných priestupkoch z Mestskej polície Vrútky 07. - 12. február 2013. Policajti mali prácu s nebezpečným bojovým psom na Karvaša a Bláhovca, bezdomovcami aj agresívnym vyhrážaním.

Pes bojovej rasy sa správal agresívne

Dňa 12.02.2013 o 18:25 útvar MsP prijal podnet o obavách obyvateľov domu na ul. Karvaša a Bláhovca, ktorí sa báli ísť von na dvor kvôli voľnému pohybu psa bojovej rasy Rottweiler. Po príchode na miesto sa vec potvrdila. Agresívne správanie psa bránilo jeho okamžitému odchytu. Vďaka odvážnemu zásahu hliadky sa hroziace nebezpečenstvo útoku podarilo odvrátiť. Príslušníci MsP ihneď po zákroku vyrozumeli majiteľa psa 61- ročného Dušana V., bytom Vrútky. Vzhľadom na jeho silný stav opitosti ostal priestupok v riešení MsP.

Poskytnutie prvej pomoci

Dňa 11.02.2013 o 14,44 bolo útvarom MsP prijaté oznámenie o ležiacom neznámom mužovi na ul. Sv. Cyrila a Metoda v blízkosti kvetinárstva. Po príchode na miesto sa daná vec potvrdila, išlo o 73- ročného Jána F. ,bytom Vrútky. Menovaný bol pod vplyvom alkoholu, chvíľami strácal vedomie, nakoľko bol diabetik a hrozili možné zdravotné komplikácie bola na miesto privolaná RZP. Následne osobu previezli do UNM Martin.

Neznámy muž v priestoroch ubytovne

Dňa 10.02.2013 o 05:40 hliadka Msp prijala podnet o spiacom neznámom mužovi v priestoroch recepcie ubytovne Fatra vo Vrútkach. Po príchode hliadky MsP sa vec potvrdila. Osoba nemala pri sebe doklad totožnosti, nereagovala na výzvu a kládla pasívny odpor. Po opakovanej márnej výzve boli hliadkou MsP použité donucovacie prostriedky a osoba bola predvedená na OO PZ Vrútky za účelom zistenia totožnosti. Išlo o 37- ročného Ladislava D., trvale bytom Strečno. Menovaný bol poučený a doriešený MsP Vrútky v rámci zákona.

Poskytnutie pomoci pri zhoršení zdravotného stavu

Dňa 08.02.2013 o 11.10 prijal útvar MsP oznámenie o ležiacej osobe na ul. Fr. Partizánov v blízkosti mestského cintorína. Po príchode na miesto sa vec potvrdila. V súčinnosti s hliadkou OO PZ bola zistená totožnosť osoby. Bol to 59- ročný Ján R. bytom Vrútky, ktorému bola po prevoze do miesta trvalého bydliska privolaná RZP vzhľadom na zhoršenie zdravotného stavu. Hliadka na mieste zotrvala do odchodu RZP.

Vyhrážal sa zabitím

Dňa 07.02.2013 o 16:58 hliadka MsP pri vykonávaní kontrolnej činnosti na ul. Kafendovej  prijala podnet od miestnej obyvateľky o ohrozovaní osôb v rodinnom dome na ul. Kafendovej ozbrojeným neznámym mužom, ktorý sa vyhrážal zabitím. Hliadka po príchode na miesto násilného páchateľa vyzvala aby nože držiace v rukách odhodil. Vzhľadom na dôvodné podozrenie z ohrozenia života a zdravia zadržanej osoby voči okoliu, boli na mieste použité putá. Išlo o 36- ročného Jána G., trvale bytom Vrútky. Vec je v riešení OO PZ Vrútky.

Autor: Mestská polícia Vrútky

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn