utorok, 19 február 2013 00:00

Mestská polícia Martin informuje: priestupky

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Mestská polícia Martin informuje: priestupky Mestská polícia Martin informuje: priestupky

Informácie o vybraných priestupkoch z Mestskej polície Martin, 08. - 14. február 2013. Uplynulý týždeň sa v Martine riešili predovšetkým neprihlásené psy a drobné krádeže v Bille, CBA a Lidli. Polícia sa zamerala aj na znečisťovanie priestranstva a podávanie alkoholu mladistvým. Aj za odhodenie ohorku cigarety hrozí bloková pokuta. Ľudia by si mali vážiť svoje životné prostredie a neznečisťovať okolie sídlisk, zastávok, či pešej zóny a parkov.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 08. 02. 2013 o 12:10 zistila hliadka MsP na Ul. bambusky porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil J. K. tým, že vypaľoval káble. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 08. 02. 2013 o 17:40 zistila hliadka MsP na Nám. SNP porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili bezdomovci J. R. a S. C. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Krádež tovaru v predajni SM BILLA

Dňa 08. 02. 2013 o 19:08 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v predajni BILLA na Nám. SNP majú zadržaného páchateľa krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 19:12, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 1,97 € sa dopustil J. C. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 08. 02. 2013 o 22:44 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že vo vchode bytového domu na Ul. uzlovskej skupina osôb ruší nočný kľud hlukom. Hliadky MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:50, zistila, že rušenia nočného kľudu hlasným vykrikovaním sa dopustili K. Š. a P. M. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Vylepovanie plagátov na verejnom priestranstve

Dňa 09. 02. 2013 o 00:30 zistila hliadka MsP na Ul. záturčianskej znečistenie verejnoprospešného zariadenia plagátovou výzdobou, ktorého sa dopustil P. S. tým, že vylepil plagáty na stĺpy verejného osvetlenia. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 09. 02. 2013 o 08:45 zistila hliadka MsP na Ul. budovateľov porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila G. B. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 08. 02. 2013 o 08:45 zistila hliadka MsP na Ul. volgogradskej porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila L. B. tým, že u nej vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou a zároveň hliadka zistila, že menovaná nemá psa prihláseného do evidencie Mesta. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 09. 02. 2013 o 09:40 zistila hliadka MsP na Ul. bambusky porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil Ľ. L. tým, že spaľoval domový odpad. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 09. 02. 2013 o 12:15 zistila hliadka MsP na Námestí S. H. Vajanského znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil bezdomovec V. D. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva odpadkami

Dňa 09. 02. 2013 o14:04 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v bytovom dome na Ul. J. Palkoviča sa zdržujú dve neznáme osoby pod vplyvom alkoholu, ktoré sa správajú hlučne, vykrikujú a búchajú obyvateľom na dvere. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 14:17, zistila, že na poschodí bytového domu sa nachádzala jedna osoba a druhá bola pred vchodom, kde obsahom igelitových tašiek znečistili verejné priestranstvo. Hliadka MsP zistila, že sa jednalo o A. T. a J. S. ktorí znečistené okolie očistili a následne boli z miesta vykázaní. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 08. 02. 2013 o 14:50 zistila hliadka MsP na Ul. C. Majerníka porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil R. CH. tým, že u ním vedeného psa nepreukázal jeho totožnosť evidenčnou známkou a zároveň hliadka zistila, že menovaný v zákonom stanovenej lehote neprihlásil psa do evidencie v mieste, kde sa pes väčšinu roka zdržuje. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Neoznámená zmena údajov v evidencii psov

Dňa 08. 02. 2013 o 15:15 zistila hliadka MsP na Ul. C. Majerníka porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila K. H. tým, že neoznámila v mieste, kde je pes evidovaný, zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie psov. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 09. 02. 2013 o 17:55 zistila hliadka MsP na Ul. Jilemnického porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili T. K. a M. S. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 09. 02. 2013 o 23:18 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v bytovom dome na Ul. Kollárovej sa na spoločnej chodbe susedia hádajú a vykrikujú, čím dochádza k rušeniu nočného kľudu. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 23:26, zistili, že rušenia nočného kľudu sa dopustila P. V. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 10. 02. 2013 o 09:30 zistila hliadka MsP na Ul. Jilemnického porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustili P. K. a L. K. tým, že fajčili na zastávke MHD. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 10. 02. 2013 o 11:40 zistila hliadka MsP na Ul. Jesenského porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil M. R. tým, že fajčil na zastávke MHD. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 11. 02. 2013 o 09:30 zistila hliadka MsP v podchode na Ul. Kohútovej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili bezdomovci J. R. a R. A. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva pet fľašmi

Dňa 11. 02. 2013 o 13:45 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v podchode na Ul. Kohútovej sa nachádzajú bezdomovci, ktorí hulákajú a znečisťujú verejné priestranstvo. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 13:50, zistila, že sa tu nachádzali bezdomovci R. A., Z. Š. a J. R., ktorí znečistili verejné priestranstvo pet fľašmi. Za spáchanie priestupku boli riešení napomenutím a verejné priestranstvo vyčistili.

Neprihlásené psy do evidencie

Dňa 11. 02. 2013 o 16:30 zistila hliadka MsP na Ul. odtoky porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustili J. C. a V. C. tým, že neprihlásili psov do evidencie v mieste, kde sa pes väčšinu roka zdržiava. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.

Neodstránenie psích výkalov z verejného priestranstva

Dňa 11. 02. 2013 o 17:15 zistila hliadka MsP na Ul. D. Michaelliho porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila D. D. tým, že bezprostredne neodstránila výkaly, ktorými pes, ktorého viedla, znečistil verejné priestranstvo. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež tovaru v SM LIDL

Dňa 11. 02. 2013 o 17:54 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SM LIDL na Ul. Komenského zadržal podozrivú osobu z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavili na miesto o 18:05, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 3,69 € sa dopustil R. B. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 12. 02. 2013 o 06:55 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila D. P. tým, že fajčila na nástupišti SAD. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 12. 02. 2013 o 16:05 zistila hliadka MsP na Nám. SNP porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil P. K. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol na verenom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejne prístupnom mieste – VZN č. 83

Dňa 13. 02. 2013 o 08:25 zistila hliadka MsP v pasáži Falcon na Ul. J. Mazúra porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili bezdomovci J. M. a Ľ. L. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejne prístupnom mieste. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 13. 02. 2013 o 12:15 zistila hliadka MsP na Ul. Kollárovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil D. V. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 13. 02. 2013 o 13:50 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila L. G. tým, že odhodila ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva obalmi z potravín

Dňa 13. 02. 2013 o 14:10 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila L. M. tým, že odhodila obal z potravín na zem. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 13. 02. 2013 o 14:50 zistila hliadka MsP na Nám. PFB porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil O. O.  tým, že u ním vedeného psa nepreukázal jeho totožnosť evidenčnou známkou a zároveň hliadka zistila, že nemá psa prihláseného do evidencie mesta Martin. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 13. 02. 2013 o 15:50 zistila hliadka MsP na Ul. mládeže porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila A. V. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verenom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 13. 02. 2013 o 16:53 zistila hliadka MsP na Ul. mládeže porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil M. H. tým, že u ním vedeného psa nepreukázal jeho totožnosť evidenčnou známkou a zároveň hliadka zistila, že nemá psa prihláseného do evidencie mesta Martin. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Nezabránenie útoku psa na človeka

Dňa 14. 02. 2013 o 12:43 prijalo Operačné stredisko MsP podnet od N. S., že na Ul. Ševčenkovej jej psa napadol cudzí pes. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:55, zistila, že S. S. viedla na vôdzke psa a spoza bytového domu na Ul. Ševčenkovej vybehol pes, ktorý najprv napadol jej psa a následne pohryzol aj ju do malíčka ľavej ruky. Na mieste bolo zistené, že držiteľom psa je A. H., ktorý uviedol, že psa má iba druhý deň a nestihol ho prihlásiť do evidencie mesta Martin. A. H. sa tým, že nezabránil útoku psa na človeka, dopustil priestupku, za ktorý mu bola uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež tovaru v predajni CBA

Dňa 14. 02. 2013 o 14:04 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v predajni CBA na Ul. Hodžovej došlo ku krádeži tovaru, pričom páchateľ z predajne ušiel. Hliadka MsP pri presune na miesto podnetu o 14:19 na Ul. Hurbanovej zadržala podozrivú osobu. Po príchode do predajne oznamovateľka uviedla, že táto osoba sa dopustila krádeže tovaru v hodnote 6,- €. Hliadka zistila, že sa jednalo o R. M., ktorý sa správal agresívne a ktorého spacifikovala až ďalšia hliadka MsP za pomoci použitia donucovacích prostriedkov, hmatov a chvatov sebaobrany. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 14. 02. 2013 o 23:35 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Sklabinskej rušia nočný kľud hlukom. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:40, zistila, že nočný kľud hlasnou vravou rušil P. V. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Autor: Mestská polícia Martin

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn