streda, 20 apríl 2016 18:19

Turčianske javisko 2016 pozná víťazov

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Turčianske javisko 2016 Turčianske javisko 2016

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo v dňoch 14. - 16. apríla 2016  krajskú postupovú súťaž a prehliadku amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých Turčianske javisko 2016.  Spoluorganizátormi súťaže boli: Slovenské komorné divadlo Martin a Mestská scéna Martin. Podujatie bolo financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

 

Počas trojdňového divadelného maratónu sa divákom „na doskách, ktoré znamenajú svet“ predstavilo 14 neprofesionálnych divadelných súborov (8 v kategórii amatérskeho divadla dospelých a 6 v kategórii divadla mladých) z piatich regiónov Žilinského kraja: D-EFEKT Dubové, Divadelný súbor pri OcÚ a MO Matice slovenskej v Belej – Duliciach, Divadelný súbor „Za Váhom“ Lipovec, Divadlo APOSTROP ZUŠ J. L. Bellu Liptovský Mikuláš, Divadlo f*ACTOR Liptovský Peter, Atak 9 Dovalovo, Divadlo GASPAREGO Liptovský Mikuláš, Divadelný súbor ŠAPO Ploštín, PLIAGA pri ZUŠ Nižná a Gymnáziu Tvrdošín, Námestovský ochotnícky súbor NOS, Divadelný súbor Jána Palárika Čadca, Detský a mládežnícky divadelný súbor EVA Čadca, Terchovské národné divadlo a Vaša Banda Žilina.

 

Súčasťou Turčianskeho javiska 2016 boli aj tvorivé divadelné dielne, ktoré na pôde Mestskej scény Martin viedli skúsení lektori: Mgr. art. Michal Tomasy a Miroslava Durná. Festivalovým dianím (festivalovým preto, lebo rozsahom Turčianske javisko pripomínalo „Malú Scénickú žatvu“) účastníkov podujatia sprevádzal denný spravodaj „Kulisár“,ktorého tri čísla vyšli pod redaktorskou taktovkou Mgr. art. Zuzany Galkovej, ArtD. a študentiek Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Martine: Rebeky Mikušovej a Anežky Chromekovej.

 

Prehliadku, s divadelným šarmom jemu vlastným, počas celých troch dní v Štúdiu SKD moderoval  Mgr. art. Tibor Kubička. K skvelej atmosfére prispeli všetci zúčastnení – účinkujúci aj diváci. Odborná porota, ktorá hodnotila jednotlivé súťažné predstavenia, viedla rozborové semináre s účastníkmi prehliadky a po náročnom a dlhom rozhodovaní udelila ocenenia, pracovala v zložení: predseda poroty Mgr. art. Matej Moško, členovia poroty Mgr. art. Martina Mašlárová a Mgr. art. Maroš Krajčovič. Víťazné divadelné súbory budú reprezentovať náš kraj v kategórii amatérskeho divadla dospelých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke Belopotockého Mikuláš 2016 (9. – 11. jún 2016,  Liptovský Mikuláš) a v kategórii divadla mladých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke FEDIM 2016 (3. – 6. jún 2016, Tisovec). Želáme im veľa úspechov!

 

 

Výsledková listina: na stiahnutie

 

Autor: Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká © Autorské práva sú vyhradené

Jana Krivačková

Editorka Turiec Online