nedeľa, 20 november 2016 22:10

Zborové „trojdnie“ v Príbovciach

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Zborové „trojdnie“ v Príbovciach Zborové „trojdnie“ v Príbovciach

Vyvrcholením osláv 233. výročia založenia samostatného evanjelického a. v. cirkevného zboru v Príbovciach, 115. výročia posvätenia chrámu bolo zborové „trojdnie“ v dňoch 18. až 20. novembra 2016 pri príležitosti posviacky zrekonštruovaného oltára Ukrižovania.

 

Cirkevný zbor ECAV Príbovce si dal za jeden zo svojich hlavných cieľov, širšej verejnosti, ako aj svojim členom prostredníctvom prezentácie histórie cirkevného zboru predstaviť históriu cirkevného zboru, a tak budovať povedomie a obraz o evanjelickej cirkvi v regióne. Počas celého roka sa v zbore konalo množstvo rôznych akcií a podujatí ktoré majú napomáhať a budovať evanjelickú identitu nielen svojich členov.


Prvé služby Božie sa tu konali v nedeľu 28. 9. 1783 na Václava a slúžil ich Augustín Doležal, sučiansky farár. V súčasnosti má zbor 1270 registrovaných veriacich v 14 obciach krásneho a malebného Turca. Cirkevný zbor tvoria evanjelici z Príboviec, Koštian nad Turcom, Turčianskeho Petra, Trebostova, Trnova, Valče, Beníc, Rakova, Ležiachova, Socoviec, Slovian, Kláštora pod Znievom, Turčianskeho Ďura a Vrícka.


Oslavy začali už v piatok 18.11.2016 už tradičným „5.ročníkom zborového večera, teda príjemným posedením pri hudbe a tanci" a pokračovali v sobotu 19.11.2016 tematickými prednáškami. Prednášku „Božia láska – východisko pre komunikáciu a medziľudské vzťahy v Cirkvi“ mala doc.PaedDr. Katarína Valčová, PhD, prorektor pre vzdelávanie, Fakulty humanitných vied, Žilinskej univerzity v Žiline.  Druhú prednášku „História a reštaurovanie oltára Ukrižovania  mal Mgr. art. Adrián Giač. Po prednáškach a malom občerstvení nasledoval zaujímavá debata.

 

V nedeľu 20.11.2016 oslavy pokračovali Slávnostnými službami Božími v evanjelickom kostole. Prítomných privítal zborový farár Mgr. Marek Szabó. Na slávnostných službách Božích sa zúčastnil aj brat farár Mgr. Ondrej Majling, zborový farár CZ Hrachovo, ktorý poslúžil kázňou slova Božieho.

 

 

Okrem bohatého kultúrneho programu, báseň zarecitoval pán Ivan Giač, spev už tradične zabezpečovali Detský spevokol -  Soľničky Zeme a Spevokol dospelých, všetky spevokoly pripravuje a odborne vedie Mgr. Lucia Dobošová, zborová kantorka, bol program slávnostných služieb Božích obohatený aj o ceremóniu, počas ktorej bola vykonaná posviacka zrekonštruovaného „Oltára Ukrižovania“. Posviacku vykonal Mgr. Milan Kubík, zborový farár CZ Martin a konsenior Turčianskeho seniorátu. 

Ľubomír Žila

Prispievateľ Turiec Online

Nadšenec pre regionálnu históriu