pondelok, 26 jún 2017 07:42

Konfirmácia detí a stretnutie konfirmandov po 50-rokoch v Príbovciach

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Konfirmácia detí a stretnutie konfirmandov po 50-rokoch v Príbovciach Konfirmácia detí a stretnutie konfirmandov po 50-rokoch v Príbovciach

V evanjelickom kostole a.v. v Príbovciach  bola už tradične na sviatok Svätej Trojice, čo tento rok pripadlo na nedeľu 11.júna 2017, si svoju krstnú zmluvu potvrdili jedenásti konfirmandi, ktorých do slávnostne vyzdobeného chrámu viedol Marek Szabó, zborový farár.

Konfirmácia  je slávnostný obrad vyhlásenia dieťaťa za dospelého člena cirkvi v reformačných cirkvách. Príprava na túto slávnosť spočíva v dôkladnom dvojročnom vyučovaní konfirmandov. V kázni Slova Božieho sa v tomto jubilejnom roku, 500.výročia reformácie, farár Marek Szabó sa prihovoril ku konfirmovanej mládeži, ako aj k ich rodičom.

 

Po dôkladnom preskúšaní konfirmovanej mládeže, či je jej viera dobrá a úprimná a po zložení konfirmačného sľubu sa konfirmandi stali dospelými členmi cirkevného zboru. Ako doklad o konfirmácii dostal každý konfirmand „Rozpomienku na konfirmáciu“, na ktorej je napísaný priliehavý citát z Písma svätého, dátum krstu a konfirmácie.

 

Konfirmandi mali zároveň príležitosť po prvý raz byť prítomní na sviatosti prisluhovania Večere Pánovej, ktorú aj sami prijali spolu s ďalšími prítomnými. Počas konfirmácie všetkých prítomných povzbudil a potešil svojim spevom zborový spevokol pod vedením Lucie Dobošovej. Šesť dievčat a päť chlapcov sa stali novými členmi CZ ECAV Príbovce. Konfirmandov pripravil a slávnosť konfirmácie vykonal  Marek Zsabó.

 

Ešte neutíchli spomienky na konfirmáciu mládeže, ktorá sa konala na sviatok Svätej Trojice a už je tu opäť konfirmácia. Tentoraz je to „Zlatá konfirmácia“. Jubilujúci konfirmandi sa stretli dňa 18.6.2017 na prekrásnej jubilejnej slávnosti po 50-ich rokoch. Tradíciu „Zlatej konfirmácie“ sa v ECAV Príbovce sa traduje od roku 2005, ktorú založil vtedajší zborový farár Ľudovít Hroboň.

 

 

Slávnostné služby Božie liturgovala zborová farárka  Zuzana Szaboóvá. Po jej príhovore bol symbolicky obnovený konfirmačný sľub konfirmandov, ktorým sa tak znovu prihlásili k Pánu Ježišovi  a našej evanjelickej cirkvi. Všetkým jubilantom bol odovzdaný Pamätný list, ktorý im bude pripomínať tento slávnostný deň. K jubilujúcim konfirmandom sa prihovoril aj zborová poddozorkyňa Andrea Vybošťoková.

 

Všetkých prítomných povzbudil a ako vždy aj potešil svojim spevom zborový spevokol a detský spevokol „Soľničky zeme“ pod vedením Lucie Dobošovej. Po speve nasledovala sviatosť Večere Pánovej, ktorú prijímali konfirmandi spolu so svojimi rodinami a blízkymi. Po skončení služieb Božích sa účastníci stretli pri spoločnom obede, káve a zákuskoch, kde spomínali na mladé časy a rozprávali, čo zažili počas tých 50-tich rokov.

 

Na záver sa všetci jubilujúci konfirmandi zišli na miestom cintoríne pri hrobe  pána farára Jána Chalupku (19.11.1912 - †9.9.2002), kde mu požili na hrob kvety a zapálili sviečky. V modlitbe a krátkej spomienke na neho mu vzdali úctu za všetko, čo pre nich spravil.  Dňa 28.5.1967 pristúpilo pred oltár v chráme v Príbovciach tridsaťjeden detí, aby potvrdili svoju krstnú zmluvu. Dnes sa na tejto slávnosti stretlo iba štrnásti z nich. Sedem žien a sedem mužov. Niektorí sa nemohli na tejto slávnosti zúčastniť zo zdravotných alebo iných dôvodov. Niektorí už bohužiaľ odišli do večnosti.

 

Sme Pánu Bohu vďační, že sme našim veriacim mohli usporiadať takúto peknú nedeľu....

Ľubomír Žila

Prispievateľ Turiec Online

Nadšenec pre regionálnu históriu