pondelok, 07 august 2017 22:56

Harfový recitál v Príbovciach

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
V Príbovciach sa opäť rozhorela Husova vatra V Príbovciach sa opäť rozhorela Husova vatra Foto: ECAV Príbovce

Dňa 21. júla 2017 sa v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal „Harfový recitál“ s cieľom oslavovať krásu Božieho diela v podobe hudby a umenia. Podujatie bolo spojené s dobrovoľnou finančnou zbierkou, ktorej výťažok bude použitý na rekonštrukciu chrámového organa. Prvý koncert na jeho záchranu sa uskutočnil pod vedením zborovej kantorky už 29.8.2015.

Program umelecky sprevádzala Zuzana Nudzajová, literárne vstupy patrili Ivanovi Giačovi a na harfe hrala Lucia Dobošová, zborová kantorka. Početné obecenstvo si mohlo vypočuť skladby od G.F.Händla-Chacconne, Koncertná etuda, J.Pauer-Suita pre harfu, Krumpholtzove sonaty, Arabesku od Claude Debussyho, úryvky z Vltavy v úprave B.Smetana-Trnecek, C.salzedo-Tango a iné. Organ v kostole ECAV Príbovce bol dokončený 25.9.1935 firmou majstra organára Jána Tučeka z Kutnej Hory. Posviacku organu vykonal Otto Škrovina, farár turčianskosvätomartinský, dňa 13.10.1935. Na posviacke liturgovali Ján Dianovský, ev. farár turiansky, František Hollý, konsenior Turčianskeho seniorátu a ev. farár necpalský, a Ján Horváth, ev. farár blatnický.

 

Ľubomír Žila

Prispievateľ Turiec Online

Nadšenec pre regionálnu históriu