pondelok, 14 august 2017 06:01

Skauti z Belgicka pomáhajú s rekonštrukciou v okolí Hradu Sklabiňa

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Skauti z Belgicka pomáhajú s rekonštrukciou v okolí Hradu Sklabiňa Skauti z Belgicka pomáhajú s rekonštrukciou v okolí Hradu Sklabiňa

Dvadsaťpäť skautov z Belgicka sa v dňoch 4. až 8. augusta 2017 stretli pod Hradom Sklabiňa s cieľom pomôcť Občianskemu združeniu Donjon (OZ Donjon) pri renovácii a rekonštrukčných prácach delostreleckého opevnenia, ktoré toto združenie svojpomocne rekonštruuje od roku 2000. Okrem toho im zostal čas aj na športové aktivity. Pozreli si okolie Sklabine ako aj okresného mesta Martin.

Hrad Sklabiňa sa prvý krát spomína v roku 1222. Od roku 1337 sa hrad stáva župným hradom. V roku 1404 ho nariadil opevniť uhorský kráľ Žigmund Luxemburský. Dominantnou časťou zrejme bola masívna obvodová hradba vymedzujúca neveľký areál pevnosti. V priebehu 14. storočia Sklabiňu spravovali kráľovskí kasteláni, ktorí zároveň mali titul turčianskych županov. V roku 1434 hrad v dôsledku útoku husitov vyhorel. V rámci rekonštrukcie sa pevnosť rozšírila o predhradie, s polygonálnymi baštami, obopínajúce po obvode horný hrad.

 

Koncom 15. storočia bol hrad majetkom Jána Korvína, ktorý opevnenie predhradia zosilnil ďalšou baštou a plochu hradného jadra rozšíril o vežu s neskorogotickou kaplnkou. V roku 1540 Sklabiňu získavajú Révayovci a ich panovanie na Sklabini trvalo nepretržite až do 1947, v tomto roku bol ich majetok skonfiškovaný. Révayovci od počiatku svojho pôsobenia venovali zdokonaleniu hradu značnú pozornosť - pred bránou vyrástlo opevnené predbránie a v jeho tesnej blízkosti aj polygonálna delová bašta. Už na začiatku 17. storočia však nad obranou prevládla potreba pohodlnejšieho bývania a tak Peter Révay v roku 1610 delovú baštu a predbránie zmenil na kaštiel.

 

 

Funkciu vonkajšieho opevnenia prebral nový okruh hradieb so vstupnou bránou zovretou dvojicou prízemných bášt. Postupom času sa všetky funkcie sídla skoncentrovali v budove kaštieľa a pôvodný hrad od 18. storočia začal chátrať. Kaštieľ v predhradí Révayovci naďalej využívali ako letné sídlo a múzeum. Zánik priniesol až požiar v roku 1944 založený nemeckým vojskom.

 

Po majetkoprávnom vysporiadaní v 90-tych rokoch 20.storočia, sa hrad stal majetkom obce Sklabinský Podzámok. V roku 2000 dala obec celý areál hradu do prenájmu novovzniknutému OZ Donjon, ktoré prebralo starostlivosť o hrad a pokračovali na prácach ktoré začali ešte miestni nadšenci - dobrovoľníci zo Sklabine pod vedením Milana Miloša Ďuríka, ktorí pomáhali pri udržiavaní areálu hradu Sklabiňa. Zrekonštruovali Južnú strážnu baštu pri vstupe do areálu hradu.

 

 

Členovia OZ Donjon v areáli hradu vymurovali niekoľko kavern a staticky zabezpečili budovu bývalej väznice a mučiarne, stabilizovali múr na hornom hrade, podmurovali nárožie kaplnky, vyplnili kavernu v parkánovom opevnení, pripravili Severnú baštu pri vstupe na kompletnú rekonštrukciu - vyšpárovali obvodovú stenu, odstránili sutinové závaly, osadili drevené rámy na okná a dvere, obmurovali okenné špalety... čím hrad zachránili pred zrútením. V roku 2007 obec Sklabinský Podzámok prekvapivo jednostranne vypovedala nájomnú zmluvu OZ Donjon a v roku 2010 obec a súkromný podnikateľ vytvorili S.R.O., ktorá má hrad spravovať a starať sa oň ... no hrad chátra a zarastá.

 

 

OZ Donjon momentálne vlastní a môže sa starať iba o delostrelecké opevnenie v ktorom v roku 2006 zriadilo súkromné múzeum „Hradu Sklabiňa“ kde môže návštevník dostať fundovaný výklad o histórii hradu a nálezoch, ktoré sa našli pri opravách hradného areálu. Návštevník si môže pozrieť aj pôvodné plemeno kôz, tzv. Alpské kozy, s veľkými rohami – hnedé, ktoré OZ v okolí opevnenia chová. Predaj upomienkových predmetov, vstupné z múzea a predaj výrobkov z kozie syra je jediný stály príjem OZ z ktorého financuje všetky práce na delostreleckom opevnení.

Ľubomír Žila

Prispievateľ Turiec Online

Nadšenec pre regionálnu históriu