piatok, 01 september 2017 12:51

Amatérski výtvarníci tvorili v uliciach Martina

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Amatérski výtvarníci tvorili v uliciach Martina Amatérski výtvarníci tvorili v uliciach Martina

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a pre všetkých záujemcov o maliarsku tvorbu, sochárstvo a rezbárstvo štvordielny cyklus tvorivých plenérov pod názvom Reťazenie IV. – konfrontácie.

V poradí už tretí plenér sa uskutočnil v stredu 23. augusta 2017 v Martine a preniesol tvorbu amatérskych výtvarníkov v rôznych štýloch a technikách priamo do ulíc a uličiek nášho mesta. Lektorkou podujatia bola Mgr. Renáta Ižipová, ktorá v úvode priblížila všetkým účastníkom základy lineárnej perspektívy a jej použitia pri zobrazovaní architektúry. Lektorka predostrela program plenéru a nasledovala prechádzka mestom s pozorovaním exteriéru.

 

Podľa slov lektorky Mgr. Renáty Ižipovej: „Každý z účastníkov má už nemalé skúsenosti  so zobrazovaním skutočnosti a svojský, originálny štýl tvorby. To však často vedie k istým mechanizmom a naučeným postupom, ktoré ich do istej miery zväzujú a oni len veľmi neochotne vybočujú zo svojich zabehaných stereotypov. A práve preto bolo účelom tohto plenéru skúsiť niečo iné, nové.  Skúsiť nové pohľady, nové postupy, konfrontovať staré s novým, ale tiež konfrontovať svoj štýl tvorby s iným výtvarným názorom. 

 

 

Svet je trojrozmerný, preto nám zobrazovanie skutočnosti na dvojrozmernej ploche pri kresbe alebo maľbe tak, aby predmety vyzerali reálne, môže spôsobiť nemalé ťažkosti. Treba si preto osvojiť niektoré základné pravidlá a rozumne ich uplatniť.“ Práve mapovanie terénu bolo podľa lektorky „... skutočným naplnením  „Konfrontácíí“. Konfrontovali sme nie len staré s novým, historické s moderným, ale aj rôznorodosť názorov, niektorí zo staršej generácie si pamätali ako vyzerali niektoré z mestských budov ešte pred ich, zväčša značne nešťastnými, rekonštrukciami. Postupne si každý našiel niekoľko zaujímavých pohľadov a tie si starostlivo zaznamenali do skicárov a poniektorí, do zásoby, aj do fotoaparátov.“

 

Posledný plenér tohtoročného cyklu výtvarných tvorivých dielní sa uskutoční v sobotu  9. septembra 2017 v malebnej obci Necpaly. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn