streda, 06 december 2017 16:41

Erazmus+ v Slovenskom národnom múzeu

Erazmus+ v Slovenskom národnom múzeu Erazmus+ v Slovenskom národnom múzeu Autor, foto: Mgr. Slávka Straková, SNM v Martine

Ako zapojiť dospelých a ďalšie generácie do aktivít múzea? Zamestnanci Slovenského národného múzea v Martine si budú vymieňať skúsenosti so zahraničnými partnermi v oblasti múzejného vzdelávania.

Slovenské národné múzeum v Martine sa v tomto roku zapojilo do medzinárodného programu Európskej únie Erazmus+, ktorý je zameraný na vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Popri tom však program zahŕňa tiež oblasť vzdelávania dospelých, čo v praxi znamená možnosti pre zamestnancov rôznych inštitúcií a organizácií zúčastniť sa európskych aktivít profesijného rozvoja. Tými sú najmä odborné stáže, tzv. job shadowing, teda pozorovanie alebo výučbové pobyty.

 

Hlavným riešiteľom projektu s názvom „Ako zapojiť dospelých a ďalšie generácie do aktivít múzea? je múzeum v estónskom meste Pärnu. Slovenské národné múzeum v Martine bolo k projektu prizvané ako partner spolu s Národným múzeom v Budapešti. Zmyslom a cieľom projektu je nadviazanie strategických pracovných partnerstiev, medzinárodná výmena skúseností a príkladov dobrej praxe v oblasti múzejnej edukácie. Tá je v posledných rokoch jednou z najdôležitejších úloh v rámci prezentačnej funkcie múzeí a je prostriedkom k napĺňaniu funkcie múzejnej pedagogiky, ktorá si na Slovensku ešte iba veľmi pozvoľna získava status vednej disciplíny a má charakter akejsi „emancipujúcej“ sa profesie. Z celospoločenského hľadiska je však dôležitým prostriedkom neformálneho vzdelávania, ktoré sa popri tom formálnom – teda školskom, výrazne podieľa na celkovom osobnostnom rozvoji, nielen, detského návštevníka.

 

To, ako pritiahnuť do múzea aj dospelých a seniorov, ale tiež to, ako urobiť z múzeí prostredie atraktívne pre rôzne vekové a záujmové skupiny, je hlavnou témou stretnutí pracovníkov spomínaných múzeí. V rámci toho úvodného, ktoré prebehne v dňoch 16. – 21. decembra na pôde martinského múzea, spolu budú účastníci diskutovať na témy zamerané na vzdelávacie programy pre detského, ale najmä dospelého návštevníka. Venovať sa však tiež budú spôsobom získavania spätnej väzby od návštevníka, jej vyhodnocovaniu a následnému využitiu získaných informácii v praxi pri skvalitňovaní obsahu edukačných programov, no tiež služieb múzea.

 

Projektové stretnutia budú pokračovať februárovým stretnutím v Budapešti a zavŕšené budú v máji v estónskom Pärnu. Ich témami budú PR a komunikačné stratégie, financovanie a téma dobrovoľníctva, no tiež edukačné programy pre seniorov a komunity. Projekt trvá od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018.

 

Pridajte komentár...
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | blog SME, LinkedIn, Twitter

Reklama

Články mesiaca

Z regiónu

Skrášlenie obecného dvora závisí aj od vášho hlasu

V Kláštore pod Znievom chcú mať nielen krajší obecný úrad, ale aj jeho dvor. Obe...

Oznamy

Vodiči si ničia nárazníky pred poliklinikou v Martine

Do redakcie Turiec Online prišiel podnet od obyvateľa Martina ohľadom obrubníkov...

Aktivity

Talent Show na evanjelickej škole

Jednou zo silných stránok Evanjelickej spojenej školy je nadštandardná výučba an...

Z regiónu

Bytčianske gymnázium vyvesilo čiernu zástavu na pamiatku Ján…

ŽILINA, 27. februára 2018 – Gymnázium v Bytči v pôsobnosti Žilinského samosprávn...

Spoločnosť

Martinčan prezentoval na „Na krakowskom kráľovskom stole“

V dňoch od 2. do 4. marca 2018 sa v Krakowe konal už XIX. ročník medzinárodnej „...

Oznamy

Na Národnom cintoríne začína výrub

Na Národnom cintoríne v Martine bude od 13. do 28. marca prebiehať výrub rizikov...

Spoločnosť

Kia Motors Slovakia predkladá dve alternatívy rastu platov

(Teplička nad Váhom) 14. marec 2018 – Kia Motors Slovakia (KMS) pripravila pre s...

Aktivity

Martin hostil tanečníkov z celého Slovenska

Koncom februára sa v priestoroch Domu odborov Strojár v Martine uskutočnilo prvé...

Ďakujeme našim partnerom
za podporu Turiec OnlineTV Severka
Mestská scéna Martin
Kino Strojár