piatok, 02 február 2018 12:09

Ministerstvo podporí vodozádržné opatrenia v mestách, vrátane mokradí

Ministerstvo podporí vodozádržné opatrenia v mestách, vrátane mokradí Ministerstvo podporí vodozádržné opatrenia v mestách, vrátane mokradí Foto: Wiki, Mokrade Turca

Znižujú riziko záplav, filtrujú škodlivé látky z vody, zlepšujú kvalitu ovzdušia, poskytujú priestor na rekreáciu. Dnes si pripomíname Svetový deň mokradí. Tohtoročná hlavná téma – „Mokrade pre udržateľnú budúcnosť miest“ – poukazuje na dôležitú a nenahraditeľnú úlohu mokradí v našich obciach a mestách.

Envirorezort si Svetový deň mokradí pripomenie množstvom aktivít, ktorých cieľom je informovať verejnosť o význame existencie mokradí v prírode a o dôležitosti ich ochrany. Slovenská agentúra životného prostredia, Stredisko environmentálnej výchovy Dropie a Združenie milovníkov vtáctva a prírody v Kolárove pripravilo pre školy na 6. februára prezentáciu Čo je to mokraď? a lektorovanú exkurziu v mokradi Dögös. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pripravuje 9. februára 2018 zážitkový program pre základné a stredné školy pod názvom Mokrade pre život. Národná ZOO Bojnice ako aj Štátna Ochrana Prírody si pripomínajú svetový deň sériou interaktívnych prednášok v priebehu februára.

 

Ministerstvo životného prostredia zároveň v blízkej budúcnosti plánuje vyhlásiť výzvu na podporu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine. Financované budú projekty zamerané na budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. umelo vytvorené mokrade, dažďové záhrady, zberné jazierka. Na projekty bude určených celkovo 17 mil. eur.

 

Práve význam mestských mokradí, teda trvalo alebo sezónne zaplavených území, sa neustále zvyšuje

 

No ich rozloha postupne ubúda. Za tento trend sú zodpovedné najmä čoraz väčšie územné nároky rapídne rastúcich miest, kde už dnes žijú viac ako 4 miliardy ľudí. Pričom do roku 2050 bude podľa odhadov žiť v mestách až 66 percent populácie. Ľudia sa do miest sťahujú za lepšími pracovnými príležitosťami, ktoré sa vytvárajú niekedy práve na úkor dobrých životných podmienok. Mokrade sú často považované za bezcenné územia. Opak je však pravdou. Táto nepriaznivá tendencia sa dá zvrátiť zahrnutím mokradí do trvalo udržateľného územného plánovania a rozvoja miest. Celkové vnímanie mokradí je možné zmeniť zapojením miestneho obyvateľstva do manažmentu mokradí či  výchovou a vzdelávaním.

Pridajte komentár...
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | blog SME, LinkedIn, Twitter

Články mesiaca

Spoločnosť

Martinská Plantáž: Viac než len jedlo

Otvoriť si v Martine donáškovú službu s čisto rastlinnými jedlami - PlantÁŽ (Pla...

Aktivity

Evanjelická škola hostila divadlo fórum

Študenti Evanjelickej spojenej školy v Martine sa začiatkom apríla oboznámili pr...

Aktivity

Judisti na Spartan Race Slovakia

Dňa 12. – 13. mája 2018 sa na Donovaloch uskutočnil Spartan Race Slovakia, kde s...

Spoločnosť

Evanjelická škola ponúka základy robotiky a automatizácie

Štúdium na gymnáziu nemusí byť výlučne o humanitných a prírodovedných predmetoch...

Aktivity

Tanečníci z Deepu majú za sebou prvú majstrovskú súťaž

Predposledný májový víkend sa v Košiciach uskutočnili majstrovstvá Slovenska v t...

Aktivity

Noc múzeí a galérií 2018

Aj tento rok sa Slovenské národné múzeum v Martine pridá k projektu Noc múzeí a ...

Aktivity

Štvrtáci zo SPŠ MT postúpili do celoštátneho kola v SOČke

Dňa 27. apríla sa konala na Žilinskej univerzite Celoštátna prehliadka stredoško...

Aktivity

Drozďo & Demex uviedli novú letnú pecku

Martinskí producenti Drozďo & Demex spolu s charizmatickým kubánskym latino ...

Mesačný kultúrny program

  • Kino Strojár
  • SKD Martin
  • Turčianska galéria
  • Mesto Martin