štvrtok, 05 apríl 2018 08:20

Cesta na Martinské hole: čaká ju rekonštrukcia? Doporučený

Cesta na Martinské hole: čaká ju rekonštrukcia? Cesta na Martinské hole: čaká ju rekonštrukcia? Foto: WikiMedia

Cesta na Martinské hole je dlhodobo v zlom technickom stave. Pre rozvoj cestovného ruchu a rovnako aj atraktívnosť lyžiarskeho strediska je preto jej rekonštrukcia mimoriadne potrebná. 

Ešte v priebehu roku 2017 podal Urbár Martin ako navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Rekonštrukcia cesty - Lesná cesta na Martinské hole." Podľa tohto dokumentu cestu na Martinské hole pravdepodobne čaká kompletná rekonštrukcia - od výmeny podkladových vrstiev krajníc vozovky, položenia nových konštrukčných vrstiev, cez opravy a obnovenie rýh a priekop pre odvodňovací systém vozovky, výmenu priepustov pod vozovkou, spevnenie svahov, až po vybudovanie výhybní a rozšírenie mostných telies. Predmetom územného rozhodnutia sú stavebné úpravy lesnej cesty vedúcej na Martinské hole v rozsahu jej rozšírenia na 5 m tak, aby bola zabezpečená obojsmerná premávka v celkovej dĺžke 11,75 km.

 

„K uvedenej projektovej dokumentácii na územné rozhodnutie sme sa vyjadrovali a rekonštrukciu cesty na Martinské hole sme odsúhlasili,“ vyjadril sa Róbert Dúbravec, hlavný architekt mesta Martin. Súčasťou projektovej dokumentácie bolo tak isto prepojenie cestičky, známej aj pod názvom investičná cesta, ktorá vedie zo Strání na Kolóniu Hviezda. „Obidve cesty sú v súlade s územným plánom, čiže dokumentáciu sme odsúhlasili aj v tom profile, ako bola technická úprava navrhnutá, a to z toho titulu, že zatiaľ je to jediný prístup na Martinské hole. A následne, keď bude vybudovaná lanovka, tak to bude fungovať v obmedzenom režime a cesta bude mať charakter taký, na akom sa následne dotknuté orgány dohodnú,“ dodal R. Dúbravec.

 

 

Tak ako spodná investička, tak aj cesta na Martinské hole je verejnoprospešnou stavbou, ktorá je podľa uvedeného projektu rozdelená do troch úsekov. Ako prvý je úsek č. 1 s dĺžkou 1,94 km od napojenia komunikácie na existujúcu komunikáciu zo Strání, ktorá končí na Kolónia Hviezda. Úsek č. 2 s dĺžkou 9,35 km začína na Kolónii Hviezda a končí pri chate Martinské hole a úsek č. 3 s dĺžkou 1,83 km začína na Martinských holiach pri chate Martinské hole a končí až pri vysielači Krížava. 

 

Na stiahnutie: Rozhodnutie o umiestnení stavby

 

Podľa posledných informácií sa niektoré strany uvedené v rozhodnutí odvolali. K predmetnému rozhodnutiu sme opakovane žiadali o stanovisko aj Urbár Martin, no na žiadosti redakcie Turiec Online nereagovali.

Pridajte komentár...
Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)
Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | blog SME, LinkedIn, Twitter

Články mesiaca

Oznamy

„MARTINSKÉ AQUACENTRUM“: urbanisticko-architektonická súťaž …

ÚHA mesta Martin vyhlasuje ku dňu 28.03.2018 verejnú anonymnú jednokolovú urbani...

Aktivity

PegaFun: tanečná škola, ktorá naučí deti tancovať aj vystupo…

Tanečnú školu Pegafun zaiste poznáte, pôsobí v Martine už 10 rokov. A nebude to ...

Príroda

Výrub v Jedľovinách: ide o obnovnú ťažbu

Vypiľovanie desiatok stromov v Jedľovinách v martinskej časti Kolónia Hviezda ro...

Spoločnosť

Už ste sa zviezli novou MHD do OC Tulip?

Martinčania dlhodobo čakali na zavedenie pravidelného autobusového spoja do OC T...

Spoločnosť

Združenie Matka a dieťa Turca pomáha, kde treba

Začiatkom marca 2018 sa uskutočnil už 11. ročník benefičného koncertu v podaní S...

Spoločnosť

Odbory odmietli ústretovú ponuku Kia Motors Slovakia

(Teplička nad Váhom) 10. apríl 2018 – Po tom, ako odborová organizácia ZO OZ KOV...

Podnikanie

Dobrota prináša do OC Galéria vôňu čerstvého pečiva

Tradícia, poctivosť a dobrota – to sú hodnoty novootvorenej prevádzky pekárne Do...

Zdravie

Na JLF UK po prvýkrát promujú zubní lekári

Akademický rok 2017/2018 sa stane jedným z historických míľnikov Jesseniovej lek...

Ďakujeme našim partnerom
za podporu Turiec OnlineKino Strojár
Mestská scéna Martin
TV Severka