pondelok, 21 máj 2018 09:39

Slovensko prijíma opatrenia za čistejšie a zdravšie ovzdušie, vyhlo sa žalobe EK

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Slovensko prijíma opatrenia za čistejšie a zdravšie ovzdušie, vyhlo sa žalobe EK Slovensko prijíma opatrenia za čistejšie a zdravšie ovzdušie, vyhlo sa žalobe EK

Kroky, ktoré ministerstvo životného prostredia za posledné mesiace urobilo v boji za účinnejšiu ochranu ovzdušia viedli k tomu, že Európska komisia, na rozdiel od iných krajín, nateraz nebude žalovať Slovensko na Európskom súdnom dvore za znečistené ovzdušie. Zelený rezort intenzívne pracuje na dôležitom pilieri ochrany životného prostredia a zdravia ľudí – na Stratégii ochrany ovzdušia. V procese jej prípravy má svoje nezastupiteľné miesto aj verejnosť, ktorá sa do 30. júna môže zapojiť do konzultácií ako dosiahnuť dobrú kvalitu ovzdušia čo najskôr, a ako dosiahnuť redukčné emisné záväzky znečisťujúcich látok na rok 2030.

„Vždy som to hovoril a poviem to aj dnes. Na envirorezorte uplatňujeme princípy politiky otvorených dverí. Sme otvorení konštruktívne a vecne diskutovať a hľadať riešenia, ktoré pomôžu zdravšiemu ovzdušiu. A to aj robíme,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

 

Pôvodne chcela Európska komisia na Európskom súde žalovať 9 štátov – Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Česko a Španielsko. Spomínaných 9 štátov bolo koncom januára pozvaných Európskou komisiou na samit o ovzduší, aby obhájili opatrenia pre zlepšenie kvality ovzdušia. Tieto navrhované opatrenia EK posudzovala a tie zo Slovenska, Česka a Španielska vyhodnotila ako vyhovujúce.

 

Envirorezort pracuje na systémových zmenách, ktorých cieľom je skvalitňovanie ovzdušia - napríklad podporou energetickej efektívnosti, podporou elektromobility a ustanovením kompetencie pre obce zaviesť nízkoemisnú zónu, a v neposlednom rade prípravou Stratégie ochrany ovzdušia. Jej elektronickú verejnú konzultáciu envirorezort odštartoval 24. apríla 2018 počas Dialógu o čistom ovzduší (Clean Air Dialogue), ktorý sa uskutočnil v Bratislave za účasti zástupcov Európskej komisie, ako aj príslušných rezortov, environmentálnych organizácií a verejnosti.

 

Návrhy opatrení na zníženie emisií do ovzdušia môže verejnosť zaslať formou vyplneného dotazníka do konca júna. Dotazníky sú verejnosti k dispozícii na webovej stránke ministerstva životného prostrediahttps://www.minzp.sk/sluzby/ovzdusie/verejna-konzultacia-k-strategii-ochrany-ovzdusia.html. Podnetmi z verejnej konzultácie sa envirorezort bude zaoberať pri príprave Stratégie ochrany ovzdušia. Tak, ako to bolo aj v prípade strategického dokumentu zeleného rezortu – Envirostratégie 2030, do ktorej sa zapojila verejnosť s vyše 700 podnetmi v online pripomienkovaní.

 

Stratégia ochrany ovzdušia bude zahŕňať dva kľúčové dokumenty – Stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia a Národný program znižovania emisií. Na navrhovanie opatrení ako splniť tieto ciele, je zriadených viacero expertných pracovných skupín zložených z odborníkov rôznych rezortov (hospodárstvo, pôdohospodárstvo, doprava, zdravotníctvo), ale aj environmentálnych združení a aktivistov. Zamerané sú napríklad na ekologizáciu dopravy, podporu ekologickej mestskej hromadnej dopravy či obmedzenie emisií z vykurovania domácnosti.

 

Finálny návrh bude predmetom aj verejného prerokovania s verejnosťou, o ktorom budeme zelený rezort informovať. Ak všetko pôjde ako má, envirorezort plánuje Stratégiu ochrany ovzdušia predložiť vláde SR na schválenie začiatkom budúceho roka.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Mesačný kultúrny program

  • Turčianska galéria
  • Kino Strojár
  • Mesto Martin
  • SKD Martin