sobota, 23 jún 2018 17:42

Téma Slovanstva v hudobno-dramatickom podaní

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Téma Slovanstva v hudobno-dramatickom podaní Téma Slovanstva v hudobno-dramatickom podaní

V polovici júna sa v priestoroch Kultúrnej sály Kriváň vo Vrútkach uskutočnil hudobno-dramatický program, v ktorom hlavnú úlohu mala umelecká interpretácia témy Slovanstva.

Podujatie pripravila Mestská knižnica Hany Zelinovej vo Vrútkach v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou Maše Haľamovej z Martina. Roly účinkujúcich sa zhostili nielen žiaci hudobného odboru, ale aj ich pedagógovia.  Prostredníctvom poézie, piesní a hudby v sprievode premietanej videoprojekcie mali diváci možnosť  zažiť autentickú atmosféru  Slovanstva -  jeho zvykov, kultúry a umenia. Organizátori privítali prichádzajúcich hostí typickým slovanským zvykom - posypaním chleba soľou.

 

Prvou na zozname navštívených krajín bolo Rusko. Túto časť začala Bibiana Kuštárová s recitáciou diela List Tatiany, program pokračoval klavírnym vstupom od Samuela Mórica a blok zavŕšil spevokol Deep vocalis, ktorý zaspieval skladbu Tri ruské piesne. Ďalšou zástavkou na zozname slovanských krajín bola Česká republika. V časti o našich západných susedoch boli odspievané skladby od známych umelcov Bedřicha Smetanu a Antonína Dvořáka. Potleskom bola na záver odmenená recitácia básne Vodník od autora Karla Jaromíra Erbena, ktorú interpretovali Bibiana Kuštárová spolu s Miroslavom Glonekom a v klavírnom sprievode Aleny Glonekovej.

 

deepvrutky
deepvrutky
deepvrutky
deepvrutky

 

V poradí treťou oblasťou vzťahujúcou sa ku Slovanstvu bol Balkán. Tu odzneli tradičné macedónske, srbské a chorvátske piesne. V časti programu týkajúcej sa našich severných susedov - Poliakov - nechýbali skladby od skladateľa Frederika Chopina, ktoré zahrali na klavíri Lenka Mokrá a Samuel Móric. Prezentáciu poľskej kultúry doplnil Miroslav Glonek  recitáciou básne Hviezdy a piesňou Hej sokoly. Predposlednou slovanskou krajinou, ktorá bola zahrnutá do programu bolo Bulharsko. Tu odzneli piesne, poetický prednes od Teodory Zacharovej a hra na akordeóne v podaní Anny Kubindovej.

 

Záver programu patril prezentácii našej krajiny. Tvorcovia programu vybrali zvolili za vhodných reprezentantov našej kultúry Pavla Orságha Hviezdoslava, Eugeňa Suchoňa. Program symbolicky uzavrela skladba Najkrajší kút z autorskej dielne Gejzu Dusíka. Ďalšími vystupujúcimi boli komorný spevácky zbor Deep Vocalis, spevácka skupina Ostropestrec v zložení Teodora Zacharová, Miroslav a Alena Glonekovci v sprievode akordeóna na ktorom hrala Anna Kubindová. Moderátorskej taktovky sa ujala Bibiana Kuštárová a pôsobivú videoprojekciu, ktorá dopĺňala autentickosť podujatia pripravila Dušan Zachar. Po oficiálnej časti programu bola pre hostí pripravená slávnostná recepcia.

Mgr. Gabriela Avramová

Prispievateľka Turiec Online

Marketingový manažér Deep Production, Deep Dance Center, Súkromné centrum voľného času Tanečného klubu Deep, Súkromná základná umelecká škola M. Haľamovej.