utorok, 17 júl 2018 14:21

TURIEC.RUN má za sebou ďalšie úspešné bežecké podujatie Doporučený

TURIEC.RUN má za sebou ďalšie úspešné bežecké podujatie TURIEC.RUN má za sebou ďalšie úspešné bežecké podujatie

Občianske združenie TURIEC.RUN pripravilo v nedeľu 8. júla 2018 prvý ročník horského behu Mošovce Trail. V okolí Športovo-rekreačného zariadenia Drienok v Mošovciach a územím Národného parku Veľká Fatra boli pripravené dve trate dlhé 7 a 15 kilometrov. Deti si zmerali sily v rámci detských behov od 100 do 1400 metrov.

Bola to naša ďalšia vydarená bežecká akcia“, tak za usporiadateľa komentoval podujatie riaditeľ OZ TURIEC.RUN Mgr. Ondrej Veselovský. K histórii a zameraniu občianskeho združenia ďalej dodal: “Občianske združenie TURIEC.RUN je od svojho vzniku v septembri 2016 dobrovoľným združením nadšencov a záujemcov o šport, orientovaných najmä na beh v prírode. Našim cieľom je napomáhať rozvoju športu a zdravého životného štýlu a svojimi aktivitami prinášať členom a širšej verejnosti hlavne radosť z behu. Počas svojich podujatí sa zameriavame na získavanie a podporu pohybových i telesných zručností, schopností, teoretických vedomostí, na upevňovanie fyzického a duševného zdravia a zdatnosti, formovanie osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a na spoločensky vhodné spôsoby trávenia voľného času. Naše združenie vedie deti a mládež ku športovej činnosti, kultúre a vytvára podmienky pre športové vyžitie. Rozvíjame aj profesionálnu a rekreačnú športovú činnosť zameranú na všetky vekové kategórie mužov aj žien."

 

 

V dnešnej dobe zvykneme vynakladať mnohé prostriedky na lekárov a rehabilitácie, aby sme napravili následky stresujúceho spôsobu života. Prevencii, ktorou je akýkoľvek aktívny a prirodzený pohyb, však neprikladáme zvláštny význam. No práve prevencia vo forme pohybu v zdravom prostredí šetrí naše náklady na lekárov a terapeutov. V združení TURIEC.RUN si preto kladú otázku: "Chceme platiť lekárom za znovuobnovenie rovnováhy, alebo si chceme rovnováhu udržať formou zdravého životného štýlu?" A zároveň navrhujú aj riešenie: "Chceme udržať to, čo je človeku prirodzené - zdravý pohyb a pobyt v prírode."

 

Členstvo v združení TURIEC.RUN je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia a vyplní písomnú prihlášku. Maloletí sa môžu stať členom iba na základe písomnej prihlášky podpísanej ich zákonným zástupcom. Prostriedky získané na podporu aktivít združenia sa presúvajú na deti a mládež, s ktorými pracujú jeho členovia v priebehu ostatných mesiacov roka v regióne Turčianske Teplice a okolí a rovnako aj v detskom krúžku "Hravá atletika".

 

Po skončení bežeckých podujatí čistia členovia trate v celom rozsahu (nad rámec suchého odstránenia značenia, zbierajú odpadky a dôsledky negatívnej ľudskej činnosti v lokalite, ktoré nezanechali bežci). Postoj všetkých členov OZ TURIEC.RUN k lokalite, v ktorej podujatia organizujú je preto striktne zodpovedný a ekologický.

 

"Pracujeme s láskou k prírode a pre prírodu. Ponúkame pomoc pri úprave chodníkov, ale ponúkame aj rôzne iné dobrovoľnícke snahy. Ako riaditeľ združenia pripúšťam že popri zamestnaní a starostlivosti o rodinu nie je občianska aktivita v takomto združení jednoduchá a doslova kradne rodine čas. Ale združujeme sa ako občania Slovenskej republiky s chuťou hýbať sa vonku a na pekných miestach. Chceme to robiť organizovane a v medziach platných zákonov. Príroda nás motivuje, inšpiruje. Toto je náš spôsob, akým chceme prispieť k jej zachovaniu. Ide o uvedomelý, čistý pohyb v prírode, nič viac. Tu sa nesúťaží na výsledok, ale na zážitok. Presne v tomto aspekte sú naše akcie jedinečné - v krátkom okamihu ukazujeme ľuďom, že tu máme niečo, čo nechceme stratiť - našu vzácnu prírodu. Náš spôsob ochrany prírody je zdravá medializácia. Sme za zachovanie prírody a realizujeme to pohybom v nej," hovorí Ondrej Veselovský.

 

V závere snáď môžeme len dodať, že všetky spomínané myšlienky a zásady sa OZ TURIEC.RUN skutočne darí zachovávať aj počas svojich hlavných podujatí. Nielen posledná „trailová“ nedeľa v Mošovciach, ale aj dávnejšie Valča Trail, či sľubne sa rozvíjajúci Turiec Trail v Blatnici, sú toho dôkazom. O činnosti OZ TURIEC.RUN sa môžete dozvedieť viac na stránke www.gpt.sk alebo facebookovom profile https://sk-sk.facebook.com/Turiec.run/

 

turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-
turiec-run-

Pridajte komentár...
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | blog SME, LinkedIn, Twitter

Mesačný kultúrny program

  • SKD Martin
  • Turčianska galéria
  • Mesto Martin
  • Kino Strojár