streda, 17 október 2018 21:35

Nová moderná univerzitná nemocnica v Martine Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Nová nemocnica v Martine bude vybudovaná už za 3 roky Nová nemocnica v Martine bude vybudovaná už za 3 roky Foto: www.archinfo.sk

Koncept novej univerzitnej nemocnice v Martine má už reálne kontúry. Ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh realizácie jej výstavby.

Cieľom je vybudovať nemocnicu s priamym zameraním na pacienta a jeho potreby prostredníctvom interdisciplinárnej vedecko-výskumnej a zdravotnej starostlivosti a zároveň dosiahnuť najvyššie možné uznanie a pozíciu v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti, vo vzdelávaní a v oblasti biomedicínskeho výskumu na Slovensku, ako aj v rámci krajín V4.

 

Nové špičkové zdravotnícke zariadenie

 

„Je dôležité, aby nová univerzitná nemocnica spĺňala najnovšie požiadavky aj na vzdelávanie, aby jej súčasťou boli vysokošpecializované pracoviská. Chceme, aby to bola špičková nemocnica, kde by sa poskytovala kvalitná zdravotná starostlivosť na vysokej úrovni a zároveň by bola miestom pre kvalitnú výučbu medikov,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. 

 

Víťazný návrh štúdie novej nemocnice

 

„V zdravotníckom zariadení bude priestor aj pre vedecko výskumné činnosti, nové zdravotnícke zariadenie tak pomôže v napredovaní aj v tejto oblasti. Čo sa týka zdravotnej starostlivosti, manažment pacienta bude zároveň na vysokej úrovni, maximálne efektívne bude využívané každé lôžko,“ povedal dekan Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Ján Danko. Predložený materiál odôvodňuje potrebu výstavby Novej univerzitnej nemocnice v Martine, definuje základné východiská koncepcie, umiestnenie ako aj rámec riadenia a financovania.

 

Lokalita novej nemocnice

 

Koncept počíta s tým, že nová univerzitná Nemocnica Martin (nUNM) by mala byť umiestnená v lokalite Veľká hora, v bezprostrednej blízkosti areálu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Výskumného centra BioMed Martin, ako aj plánovanej budovy Biobanky. Vznikol by tak ucelený moderný medicínsky komplex, zahŕňajúci vzdelávacie a výskumné aktivity. Na ploche takmer 84-tisíc m² sa predpokladá 403 lôžok. Pôjde o budovu s piatimi nadzemnými a jedným podzemným podlažím. Dokončená by mala byť v roku 2022.

 

Fotografie z verejnej prezentácie (jún 2017)

 

Projekt zároveň predpokladá, že časť priestorov doterajšej martinskej nemocnice sa prebuduje a budú v nich chronické a paliatívne lôžka. Nová nUNM bude kompaktnou budovou so samostatnými tokmi hospitalizovaných a ambulantných pacientov a personálu. Terajšia Univerzitná nemocnica v Martine je nemocnicou pavilónového typu. Chýba jej kompaktný ambulantný trakt, ambulancie sú roztrúsené po jednotlivých budovách, čo komplikuje presun pacientov aj personálu a výrazne znižuje produktivitu práce. 

 

Excelentné výučbové pracovisko

 

Po vybudovaní nUNM vzniknú priestory nielen pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale aj pre vzdelávanie a vedecko-výskumnú činnosť. Nové možnosti vo vzdelávaní sa rozširujú aj v súvislosti s plánovanými galériami nad operačnými sálami, špeciálnymi seminárnymi miestnosťami, či laboratóriami pre zubných lekárov a nelekárske programy. Blízkosť Simulačného výučbového centra zefektívni jeho využívanie klinickými pracoviskami. Na prednášky môžu byť taktiež využívané priestory fakulty v existujúcej lokalite.
Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.