streda, 10 júl 2019 11:42

V Príbovciach potvrdilo svoju krstnú zmluvu sedem konfirmandov

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
V Príbovciach potvrdilo svoju krstnú zmluvu sedem konfirmandov V Príbovciach potvrdilo svoju krstnú zmluvu sedem konfirmandov

V Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach už tradične na Sviatok Svätej Trojice, čo tento rok pripadlo na 16. júna 2019, svoju krstnú zmluvu potvrdilo sedem konfirmandov, ktorých do slávnostne vyzdobeného chrámu viedli Marek Szabó a Zuzana Szabóová.

Konfirmácia je slávnostný obrad vyhlásenia dieťaťa za dospelého člena cirkvi v reformačných cirkvách. Deti, zastúpené pri svojom krste krstnými rodičmi, musia po odrastení v 13. roku svojho života potvrdiť krstnú zmluvu a pred celým cirkevným zborom vydať svedectvo svojej viery. Konfirmácia je potvrdením krstnej zmluvy, pri ktorom konfirmandi sľúbia vernosť Pánovi Ježišovi Kristovi a svojej evanjelickej a. v. cirkvi.

 

 

Konfirmáciu nemožno v živote opakovať, je možná len raz v živote

 

Príprava na túto slávnosť spočíva v dôkladnom dvojročnom vyučovaní konfirmandov na základe konfirmačných príručiek, ktorými je konfirmovaná mládež poučená o základoch kresťanského náboženstva a uvedená do praktického cirkevno-náboženského života. Z látky prebranej na tomto prípravnom vyučovaní bola mládež preskúšaná pred cirkevným zborom v chráme.

 


V kázni slova Božieho farárka Zuzana Szabóová sa prihovorila ku konfirmovanej mládeži, ale aj k ich rodičom. Okrem iného povedala, že „konfirmácia je dôležitá udalosť v každej jednej evanjelickej rodine, ale aj v celom cirkevnom zbore“. Po zložení konfirmačného sľubu sa konfirmandi stali dospelými členmi cirkevného zboru. Ako doklad dostali „Rozpomienku na konfirmáciu“, na ktorej je napísaný priliehavý citát z Písma svätého, dátum krstu a konfirmácie. Konfirmandi mali zároveň príležitosť po prvý raz pristúpiť k spovedi a prijať sviatosť Večere Pánovej. Novým dospelým členom evanjelického cirkevného zboru v Príbovciach zablahoželal dozorca cirkevného zboru Peter Šalát. Novými členmi CZ ECAV Príbovce sa stali tri dievčatá a štyria chlapci.

Ľubomír Žila

Prispievateľ Turiec Online

Nadšenec pre regionálnu históriu