streda, 17 júl 2019 11:13

Vytvorené v Turci - umenie v lokálnom prostredí

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Vytvorené v Turci - umenie v lokálnom prostredí Vytvorené v Turci - umenie v lokálnom prostredí

Vytvorené v Turci - umenie v lokálnom prostredí  je názov výstavy, ktorá sa snaží pokračovať v koncepcii skupinových výstav tzv. regionálnych alebo aj turčianskych výtvarníkov. Súčasná prehliadka prezentuje diela 27 vybratých umelcov, ktorí žijú a tvoria na geograficky vyčlenenom území Turčianskej kotliny.

Z hľadiska výberu bola dôležitá najmä kvalita umeleckých diel a skutočnosť, že vybraní umelci sú aktívni, umelecky činní a venujú sa aj, alebo výhradne voľnej tvorbe. Výstava by mala okrem skúmania charakteru umenia vznikajúceho v Turci rozprúdiť debatu o pojmoch ako regionálny umelec, regionálne/lokálne umenie či zodpovedať otázku, či sú takto definované výstavy potrebné a pre divákov príťažlivé. Rôznorodá mozaika umelcov je v istom zmysle ukážkou rozvrstvenosti umeleckej scény v regióne, ktorej v súčasnosti jednoznačne dominuje maľba, badateľný je zvýšený záujem o sochu, inštaláciu, experimentovanie s technikami či prekračovanie pomyselných hraníc medzi rôznymi výtvarnými druhmi a žánrami.

 

 

V otázke vplyvu/vplyvov regiónu na umeleckú tvorbu sú zrejmé dve hlavné roviny, ktoré nadväzujú na „to najlepšie čo doma máme” a to na históriu/tradíciu a okolitú prírodu/hory. Tieto spoločne vytvárajú akýsi osobitý genius loci, ktorý sa slovami veľmi ťažko definuje. Zahŕňa a miesi v sebe špecifickú atmosféru života v malomeste, charakter vidieckeho prostredia, pôsobenie hôr a prírody, viac či menej kritické nastavenie k lokálnej histórii, identifikovanie sa s určitou komunitou či spoločenskou vrstvou, snahu o vstrebávanie nových myšlienok a podnetov, cestovanie a časté prekračovanie hraníc regiónu a pod. Pozitívna previazanosť s minulosťou sa prejavuje predovšetkým v oblasti typografie, knižnej grafiky či kníhtlače,  ktorá dodnes neodmysliteľne patrí k mestu Martin.

 

 

Aj napriek naznačeniu viacerých otázok ohľadom umenia a umeleckého prejavu na geograficky vyčlenenom území, ktoré výstava otvára, stále je v prvom rade skupinovou výstavou ponúkajúcou pohľad do umeleckého diania v Turci, ktorá sa snaží verejnosti predstaviť aj nové mená, nové diela, nové témy či nové umelecké prístupy.

 

 

Na výstave sú zastúpení títo umelci: Lucia Babjaková, Jozef Ciller, Peter Ďurík, Ján Gejdoš, Milan Hrabovský, Ivan Illovský, Jana Jamborová, Martin Jíra, Peter Klaudíny, Peter Klaudíny ml., Marek Kokoška, Radoslav Kolek, Braňo Konečný, Miroslav Lechan, Jozef Mužila, Mário Nguyen, Martin Novysedlák, Ivan Riabič, Ján Slovák, Peter Šabo, Andrea Ševčíková Marčeková, Peter Trmos, Adam Turzo, Zuzana Vajdová, Matej Závoďan, Zdeno Ziman, Ivona Žirková. Projekt Vytvorené v Turci - umenie v lokálnom prostredí bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý je aj jeho hlavným partnerom.