streda, 25 september 2019 15:59

Dlhoočakávaná cyklotrasa do Vrútok naberá reálne kontúry Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Dlhoočakávaná cyklotrasa do Vrútok naberá reálne kontúry Dlhoočakávaná cyklotrasa do Vrútok naberá reálne kontúry

Cyklotrasa spájajúca Martin s Vrútkami sa napriek časovým posunom začína stávať realitou! V utorok 17. septembra primátor mesta Martin Ján Danko slávnostne odovzdal stavenisko realizátorovi – spoločnosti Doprastav, a. s. časť cyklotrasy v celkovej hodnote takmer 1 800 000 eur by mala byť dokončená v priebehu nasledujúcich 17 mesiacov.

Primátor mesta Martin Ján Danko v utorok 17. septembra oficiálne odovzdal stavenisko budúcej cyklotrasy spájajúcej Martin s Vrútkami spoločnosti Doprastav, a. s., zastúpenej Martinom Beniačom, riaditeľom závodu Žilina, ktorá bude projekt realizovať.

 

„Som naozaj rád, že aj napriek počiatočným problémom, dlhému verejnému obstarávaniu a podrobným kontrolám tu dnes stojíme a odovzdávame stavenisko jednej z najočakávanejších stavieb v našom meste. Verím, že spoločnosť Doprastav odvedie kvalitnú prácu a Martinčania sa už čoskoro posunú o krok bližšie k udržateľnejšej forme dopravy, ktorá bola aj cieľom Európskeho týždňa mobility,“ povedal martinský primátor Ján Danko.

 

Po ukončení výstavby v Martine pribudne úsek od Pltníkov, po pravej strane nábrežia rieky Turiec popod cestu I/18 až po koniec gaštanovej aleje a ku križovaniu s cestou III/018242 s pokračovaním cez novú lávku na ľavý breh Turca až ku križovatke Matušovičovského a Čachovského radu vo Vrútkach. Plánovaná obojsmerná cyklotrasa bude spĺňať najmodernejšie štandardy čo sa týka povrchu, označenia i osvetlenia.

 

„Dnes spúšťame výstavbu trasy v dĺžke 2,79 km, ktorá bude v súlade s aktuálnou technickou normou obojsmerná - 2,15 až 3 m široká. Šírka navrhnutej trasy reaguje na okolité priestorové podmienky. Povrchovo bude upravená asfaltobetónom. Pozdĺž trasy bude umiestnených päť cyklistických odpočívadiel a súčasťou oddychových zón bude drobný mobiliár. Z pohľadu prírody bude rešpektovaný čo najminimálnejší zásah do zelene a životného prostredia,“ ozrejmil riaditeľ závodu Žilina spoločnosti Doprastav, a. s. Martin Beniač.

 

Celkový rozpočet projektu je 1,93 milióna eur, pričom sa na spolufinancovaní bude podieľať aj mesto piatimi percentami z oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu 96 586 eur. „Martinčania pravidelne dokazujú, že cyklistika je jedným z najpopulárnejších športov v meste, a preto je priam našou povinnosťou urobiť maximum pre zlepšenie podmienok jej rozvoja,“ dodal Ján Danko. Cyklotrasa Martin - Vrútky bude plynule vo Vrútkach nadväzovať na zámer, ktorý má Žilinský samosprávny kraj s cieľom vybudovať prepojenie Horného Považia s regiónom Turca cyklotrasou Žilina - Vrútky – Martin.

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk